Aprovada una iniciativa d’El Pi per evitar pràctiques bancàries abusives en la concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la crisi de la COVID-19

Lina Pons, portaveu parlamentària d’El Pi: “Els consumidors tenen dret a exigir la qualitat, la idoneïtat i la conformitat dels productes que estableixen els contractes”.

El Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de les Illes Balears, el de l’Estat i el Banc d’Espanya a controlar que, en la concessió per part d’entitats financeres dels crèdits i de les línies de liquiditat a empresaris i autònoms amb motiu de la crisi de la COVID-19, es compleixi​ escrupolosament la normativa aplicable i que no es produeixin abusos per part de les entitats implicades.

Així mateix, la Comissió de Salut acceptà reclamar a l’executiu autonòmic que- mitjançant la Direcció General de Consum- vigili les companyies financeres perquè, en el cas de detectar pràctiques abusives que perjudiquin els drets dels consumidors i usuaris, s’adoptin les mesures legals que corresponguin d’acord amb la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears; especialment, l’inici d’expedients sancionadors a les entitats infractores i la publicitat d’aquelles que no compleixin la regulació existent.

El Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 estableix una garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica, tot creant una línia d’avals per a empreses i autònoms i ampliant el límit d’endeutament neto de l’ICO. Els crèdits i les línies de liquiditat avalades per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) es tramiten i​ obtenen a través de les entitats financeres. Similar funcionament té el mecanisme de liquiditat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears a través de l’ISBA. D’ençà de la posada en marxa d’aquestes eines de liquiditat,​ empresaris i autònoms han denunciat algunes pràctiques bancàries que podrien ser incorrectes: vinculació de la concessió a la contractació de productes complementaris, interessos abusius, exigències de garanties personals, refinançament de crèdits que no tenen cap relació amb la situació generada per la COVID-19, ingrés dels doblers moltes setmanes després de la formalització de l’operació, etc.

Segons la vicepresidenta i portaveu d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Lina Pons, “els consumidors tenen dret a exigir la qualitat, la idoneïtat i la conformitat dels productes que estableixen els contractes i la normativa aplicable”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: