Aprovada una iniciativa d’El Pi perquè els ajuntaments puguin atorgar exempcions o bonificacions de tributs locals

La PNL de la formació també demanava procediments d’adjudicació d’urgència de contractes per a serveis que s’han de millorar amb motiu de la crisi de la COVID-19.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat, avui dematí, per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de l’Estat a impulsar una modificació de la normativa d’hisendes locals que permeti als ajuntaments, en caràcter retroactiu i per a l’exercici 2020, atorgar exempcions o bonificacions de tributs locals a conseqüència de la crisi socioeconòmica generada per l’expansió de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma.

D’acord amb el secretari general i diputat d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, “en l’àmbit municipal, la regulació jurídica essencial continguda al text refós de la Llei d’Hisendes Locals no dona eines als consistoris per poder aprovar exempcions i/o bonificacions de tributs locals a causa d’un fet tan imprevisible com és una emergència sanitària que provoca una aturada econòmica inimaginable”.

Per altra banda, la Comissió d’Hisenda de la cambra autonòmica ha votat favorablement a reclamar al Govern de l’Estat un canvi urgent, i per un termini màxim de deu mesos, de la normativa de contractes del sector públic més enllà de l’estat d’alarma que autoritzi, a les diferents administracions territorials, procediments d’adjudicació d’urgència de contractes per aquells serveis que s’han de reformar o millorar a conseqüència de la crisi generada per la propagació del coronavirus.

Així mateix, la iniciativa del Grup Parlamentari El Pi aprovada (amb la incorporació d’esmenes parcials del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca) contemplava demandar al Govern de l’Estat el foment d’un gran pla d’inversió pública– de forma coordinada i consensuada amb cada una de les comunitats autònomes i d’acord amb les seves singularitats-, el qual, a les Illes Balears, tendria com una de les seves prioritats la diversificació del model econòmic. 

Finalment, la PNL sol·licitava, també, la modificació de la legislació sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa perquè els ajuntaments sanejats puguin posar en moviment i invertir els doblers dels superàvits que han anat acumulant, mentre que aquells que no hi estiguin, però que, en els darrers dos anys hagin tingut superàvit pressupostari, puguin invertir-lo en despesa social.

“El Govern de l’Estat- del PSOE- fa dos anys que governa i no només no ha acabat amb aquesta regla tan negativa per als ajuntaments, sinó que, fins i tot, va llançant globus sonda en relació amb la possibilitat de quedar-se amb tots aquests recursos; la qual cosa seria terrorífica. Aquí trobaran l’oposició radical i absoluta d’El Pi perquè aquests doblers són dels consistoris i són ells els que han de decidir lliurament com els inverteixen”, ha defensat Melià.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: