Aprovada una iniciativa d’El Pi perquè els habitatges turístics plurifamiliars puguin exercir la seva activitat ajornant la liquidació corresponent fins al 20 de desembre

El Parlament sol·licita, a instàncies d’El Pi, la pròrroga enguany del pagament corresponent a l’adquisició de places turístiques de forma esglaonada.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat, mitjançant la incorporació d’esmenes d’altres formacions, una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que insta el Govern de les Illes Balears a realitzar els canvis jurídics que permetin que els habitatges en edificis plurifamiliars (és a dir, pisos) que es varen acollir a una Declaració Responsable d’Inici d’Activitat Turística (DRIAT) i que es trobin dins el termini dels cinc anys puguin exercir l’activitat ajornant la liquidació corresponent fins al 20 de desembre del 2020. Cal recordar que, en el cas de les estades turístiques en habitatges residencials sotmesos al règim de propietat horitzontal, la comercialització és per a cinc anys renovables a partir de la presentació de la DRIAT.

Segons la diputada d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Sureda, “tenint en compte que la immensa majoria d’aquests habitatges perdran un dels cinc anys a conseqüència de la COVID-19, seria de justícia que se’ls hi prorrogués un any l’habilitació per exercir l’activitat turística”.

Per altra banda, la Comissió de Turisme i Treball ha acceptat, també, reclamar que, seguint l’acord de la Junta Rectora del CBAT i dels organismes dels consells insulars competents en ordenació turística, segons el qual aquells establiments que hagin adquirit places turístiques a pagar de forma escalonada, el pagament corresponent a l’any 2020 es pugui ajornar, prèvia sol·licitud de l’interessat, sense aplicar els interessos de demora pel caràcter excepcional de la situació produïda.

No obstant això, els grups parlamentaris que donen suport al Govern de les Illes Balears (PSIB-PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca) han votat en contra d’impulsar les modificacions jurídiques que permetin que tots els establiments que enguany havien de presentar autoavaluacionsplans de modernització o acreditacions de qualitat tenguin un any de pròrroga automàtica sense necessitat de fer cap tràmit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: