Aprovada una iniciativa d’El Pi perquè els projectes executats puguin ser objecte d’avaluació ambiental amb totes les garanties exigibles

Josep Melià, diputat d’El Pi: “Multitud d’equipaments o infraestructures existents clarament d’interès general no poden rebre totes les autoritzacions a conseqüència d’una previsió normativa amb uns efectes perniciosos evidents.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de l’Estat a impulsar de forma urgent la modificació de l’article 9.1 de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental a fi i efecte que els projectes parcialment o totalment executats puguin ser objecte d’avaluació ambiental amb totes les garanties procedimentals i ambientals que siguin exigibles.

La Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental fou modificada per la Llei 9/2018.​ Aquesta nova norma el que està fent a la pràctica és impedir que qualsevol obra o infraestructura que romangui en execució o que ja estigui finalitzada no es pugui regularitzar; ja que no es pot fer la seva avaluació ambiental preceptiva. Això suposa, per exemple, que per a molts dels emissaris existents a les Illes Balears que no estan degudament regularitzats en aquests moments sigui impossible finalitzar els tràmits per tenir-los en ordre i conforme a l’ordenament jurídic. A Balears, dels 46 emissaris submarins existents, només aproximadament 18 compten amb totes les autoritzacions administratives exigibles.

Segons el secretari general i diputat d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, “hi ha una multitud d’equipaments o infraestructures existents clarament d’interès general que no poden rebre totes les autoritzacions i els vistiplaus exigits a conseqüència d’una previsió normativa amb uns efectes perniciosos evidents i que hauria de ser immediatament redefinida”. “No es tracta, lògicament, exonerar de cap control ni de cap tràmit exigible als projectes parcialment o totalment executats; ara bé, el que no s’entén és que es pugui autoritzar una cosa si no està feta i que no es pugui autoritzar si està feta, quan els efectes ambientals són els mateixos i no resulta econòmic desfer o eliminar una inversió que, un pic desfeta o eliminada, es podria autoritzar”, ha criticat Melià.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: