Aprovada una iniciativa d’El Pi que reclama al Govern de les Illes Balears la potenciació del sector audiovisual com a via de diversificació econòmica

El Parlament ha posat en valor la feina realitzada per tots els mitjans de comunicació durant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de les Illes Balears a​ garantir la inversió necessària en l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb l’objectiu de permetre la seva viabilitat i a potenciar el sector audiovisual com a via de diversificació econòmica de la nostra comunitat autònoma.

Així mateix, la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals ha votat favorablement al punt que reivindicava el compliment, per part de l’executiu autonòmic, del compromís que va adquirir amb el Grup Parlamentari El Pi i el Grup Parlamentari Mixt – MÉS per Menorca, mitjançant el protocol d’intencions que es va firmar el dia 17 de desembre del 2019, per tal de millorar les condicions laborals de tots els treballadors subcontractats de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, tant d’informatius com de programes.

Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears, a instàncies d’El Pi, ha reconegut la gran tasca essencial realitzada per tots els mitjans de comunicació durant l’emergència sanitària provocada per l’expansió del coronavirus. Així com, també, el gran valor de servei públic que desenvolupa l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el qual ha proporcionat i proporciona a la societat balear una informació objectiva, veraç i de proximitat sobre la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències per a la ciutadania de les nostres illes.

Segons la diputada d’El Pi al Parlament, Maria Antònia Sureda, “malgrat les restriccions de moviments, les dificultats per treballar respectant totes les mesures de seguretat i sanitàries, els canvis constants de dades i la proliferació de fake news,​ els mitjans han continuat dia rere dia fent un gran esforç per satisfer la gran demanda d’informació veraç, contrastada i de proximitat sobre els esdeveniments relacionats amb la pandèmia”.

Finalment, i en aquest sentit, la cambra autonòmica ha proclamat, d’acord amb la iniciativa d’El Pi, la necessitat i l’oportunitat que, per a la nostra comunitat autònoma, suposa disposar d’un ens públic com el de la Radiotelevisió de les Illes Balears que ofereixi a la ciutadania de les nostres illes aquest servei essencial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: