El meu parer sobre el lloguer turístic

En aquest escrit, hi arrepleg una sèrie de reflexions sobre el lloguer turístic, que resumeixen el meu parer sobre aquest tema. Tota la vida n’he sentits a Mallorca que han predicat a les totes que hem d’evolucionar del turisme barater…

Read more

Beneitarros!

Amb la monumental davallada de calçons davant el partit ultranacionalista espanyolCiudadanos, que han protagonitzada aquest Govern a través del seu Conseller d’Educació, En Martí March i el rector de la Universitat, En Llorenç Huguet, que acaben d’introduir mañosamente i sense fer renou l’espanyol en els exàmens de…

Read more