No ets Efakià…

… si no saps que l’octubre de 1987, arran de la presentació del llibre SIMÓ “lo Tort” BALLESTER de l’escriptor Llorenç Femenies, Guillem d’Efak va fer un clam en defensa d’aixecar un memorial al líder de la Revolta Forana de...

Salvarem Cala Varques (compilació)

Dia 16 d’abril del 2018 vaig registrar un conjunt d’al·legacions a l’Ajuntament de Manacor, relatives a la situació de cala Varques i el seu entorn. En vaig remetre còpia a les institucions que tenen competències en el tema.

Salvarem Cala Varques!

Cala Varques era un espai amb plenitud de vida terrestre i marina. L’historiador Víctor Guerrero afirma que és on s’han trobat més exemplars de l’extingit Myotragus Balearicus (a la foto el del Museu d’Història Natural de Londres).