Moció per a millorar la zona ORA de Portocristo als residents

D’acord amb l’article 20 de l’Ordenança reguladora d’aparcament i trànsit de vehicles en zones urbanes, els propietaris dels vehicles domiciliats Al municipi a un sector o zona d’estacionament amb horari limitat podran sol·licitar i obtenir permís especial d’estacionament sense limitació...