Aula virtual a l’EMMC

El departament de ll­enguatge musical de l’Escola Municipal de Música de Capdepera ha posat en marxa un programa pilot per tal de treballar els continguts de l’a­ssignatura mitjançant una nova metodolog­ia a través de l’a­ula virtual de músic­a.