“Els jueus del segle vint-i-u”

Diu un company meu, i amb raó, que els catalans, donant a entendre per catalans tots aquells qui parlam (siguem de dretes o d’esquerres) la llengua catalana, som els jueus del segle vint-i-u pels espanyols. Se’ls en fot si nosaltres...