Ban municipal de les mesures de Sant Antoni 2021 a Manacor

Miquel Oliver Gomila, batle de l’Ajuntament de Manacor

FAIG SABER
Que degut a l’actual situació sanitària en la qual es troba l’illa de Mallorca s’han suspès els actes que conformen les festes de Sant Antoni 2021.

Aquesta suspensió no només afecta Manacor. L’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix en l’article Segon B que queda prohibida la celebració de festes populars, tant si són d’iniciativa i promoció pública com privada, i també totes les celebracions de caire cultural, lúdic o esportiu derivades o que formin part de la programació d’aquestes festivitats.

A més, el Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, estableix en l’article segon, en relació a les limitacions de les trobades familiars i reunions socials a les illes de Mallorca i Eivissa, que únicament es permeten les reunions familiars i socials de les persones que pertanyen al mateix nucli de convivència, tant en espais públics com privats i tant a l’interior com a l’exterior, amb comptades excepcions.

Per tot això:

– Es prohibeix tirar coets tant en la via pública com en espais privats.
– Es prohibeix muntar a cavall o fer activitats semblants pels carrers.
– Es prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública, d’acord amb l’Ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública.
– Es demana evitar les concentracions en cases particulars i les trobades.

Faig una crida a la responsabilitat de la població en el compliment de les normes, per tal que la situació actual canviï i puguem gaudir d’un Sant Antoni més adient l’any 2022.

Manacor, 15 de gener de 2021 El batle
Miquel Oliver Gomila

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: