Beneitarros!

Amb la monumental davallada de calçons davant el partit ultranacionalista espanyolCiudadanos, que han protagonitzada aquest Govern a través del seu Conseller d’Educació, En Martí March i el rector de la Universitat, En Llorenç Huguet, que acaben d’introduir mañosamente i sense fer renou l’espanyol en els exàmens de selectivitat, han feta recular dècades enrere la llengua pròpia de la Universitat i de les Illes Balears perquè la fan prescindible.

Ells segur que comercialitzaran aquest cop silenciós fent veure que només els interessa la libertad de elegir la lengua del exàmen.  Quina generositat, a primera vista!  Perfecte!  Un deu!

Però alerta: per poc prim que mirem, és molt bo de fer, endevinar les intencions d’aquesta maniobra:  Quan a un idioma el priven de cap àmbit de la vida en què sigui imprescindible, ni tan sols en el territori ni a les institucions on en teoria és oficial, ens trobam davant una persecució política, per ventura no declarada, però en tota regla.  Assistim a un projecte d’extinció planificada i programada d’un idioma que fa nosa a un projecte polític nacionalista, l’espanyol en aquest cas.
Ahir vaig presenciar en un bar de Manacor com una al·lota, amiga meva, es va adreçar a una cambrera per demanar-li:

-Jo volia una granissada de lli…

¿Cómo dice?, la va interrompre la cambrera sense ni tan sols deixar-li acabar la frase “…una granissada de llimona”.  Reparau com granissada i granizada són pràcticament idèntiques.  Però la cambrera, amb el tapamorros que va pegar a la seva clienta, li va cercar imposar la submissió lingüística i la supremacia polítca de l’espanyol dins Mallorca.

Jo deman: on és la llibertat d’elecció de llengua dels mallorquins en els bars de Mallorca?  Existeix en el món un sol idioma oficial que no estiguin obligats a dominar tots els treballadors que atenen el públic, tant si són de l’administració com d’empreses privades?  És curiós que als nacionalistes espanyols davant els quals han claudicat el Govern i la UIB només els faci il·lusió bilingüitzar els comptats àmbits on el català torna esser útil i necessari, uns dels quals, l’escola i la universitat.  Per ventura sentiu mai cap bilingüista de barret d’aquests que n’exigesqui gens, de “bilingüisme”, a la megafonia dels grans magatzems, als controls policials de trànsit, al dial de la ràdio, al repertori de canals de la televisió, a les sales de cine, als llocs de feina d’atenció al públic de bars, restaurants i qualsevol tipus de comerç, als jutjats, a les consultes dels metges als hospitals?  Cap ni un mai!  Allà on hi continua intacta la imposició del monolingüisme foraster, ja estan bé les coses així com estan!  El conseller March -i no sé si, de rebot, tot el Govern si no el desautoritza-, en aliniar-se amb l’ultranacionalisme espanyol, acaba de cometre un acte d’alta traïció contra el restabliment de la normalitat lingüística a Mallorca, fixat per l’Estatut d’Autonomia.

Una altra cosa seria si sincerament hi hagués un projecte general de bilingüisme, en tots els àmbits, que cercàs fer de Mallorca una societat excepcional que, efectivament i de bon de veres, funcionàs en dues llengües pertot: si de veres veiéssim actuacions per a bilingüitzar els àmbits monolingües en espanyol, aleshores molt bé que també bilingüitzassin els que funcionin en català.
Res més lluny de la realitat.  Per això és gravíssima la irresponsabilitat de la UIB i del Govern de les Illes Balears en consentir i en promoure aquesta passa més en la castellanització de les Balears.  I encara és més greu aquest cop novaplantista d’introducció mañosa del castellà en tractar-se l’àmbit acadèmic d’un àmbit en què no s’era ficat cap govern, ni tan sols en les legislatures amb més manca d’interès per la llengua oficial i pròpia de les Balears, ni tan sols en les legislatures de més interès en fer-la recular i en extirpar-la de la vida social i acadèmica.

Els partidaris de restablir la nostra tradició lingüística tenim el dret i l’obligació d’exigir la revocació d’aquesta iniciativa d’atac a la llengua de Mallorca, desplegada amb nocturnitat i traïdoria.  Hem d’exigir el restabliment immediat de l’ús normal del nostre idioma a les proves de selectivitat que ha tingut lloc del 1985 ençà sense cap problema.  Així com rebutjàrem la política de l’anterior legislatura, de crear problemes allà on no n’hi havia, ara hem de fer ben igual amb aquest cas.

L’atac no és gens innocent: saben molt bé que, si comencen a fer decaure la necessitat de dominar el català a la Universitat, de rebot la faran anar cap avall als instituts, a les escoles de Primària i, fins i tot, a les escoletes infantils.  Saben molt bé que això és un projectil a la línia de flotació del nostre sistema educatiu.  Aquest atac, per tant, va en perfecta sintonia amb l’antimallorquinisme de l’anterior legislatura.

Llavors els ve de nou que cada vegada que hi ha un govern que ells anomenen “de Progrés” fracassi?  Fer recular el mallorquí dins Mallorca és “progressar”?  Quan de vots nous es pensa fer En Martí March en agenollar-se davant l’ultranacionalisme castellà, que durant el quadrienni negre de l’engominat denunciava mestres i directors?  Valdria molt més que es dedicassin a cercar el vot dels qui els votaren i no el vot dels neofranquistes, que tanmateix no els votaran per molt de mal que facin a la llengua pròpia de Mallorca.  Llavors, quan fan fellons els seus propis votants i perden les eleccions, surten a culpar el poble mallorquí de beneit i a dir que no ho paga “dedicar ni un minut” a cercar connectar-hi.  Beneitarros!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: