La modalitat de batxillerat internacional s’apuntala al municipi a través del centre educatiu IES Manacor.

Un representant de l’IES Manacor, Miquel Amengual, i el batle, Miquel Oliver, han signat aquest dimecres matí el conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l’Ajuntament que apuntala la recent instauració del Batxillerat internacional.

Segons el conveni, la instauració d’aquest nou batxillerat completa l’oferta educativa de la comarca ampliant el ventall de modalitats possibles de batxillerat, donant “solvència al cercle de l’educació postobligatòria de vocació acadèmica i donant resposta a una creixent demanda d’estudis innovadors”.

A més, segons s’hi indica, aquest fet reforça el paper de Manacor com a referent de la comarca de Llevant quant a formació, “tant el centre educatiu com el municipi es mostren llocs idonis per a la instauració del nou batxillerat”.

Quan a la inversió, la clàusula segona del conveni estableix les obligacions i compromisos econòmics assumits per les parts, concretant que el cost principal de la instauració del batxillerat l’assumeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Ara bé, també esposa que es compta amb una aportació de l’APIMA i de l’Editorial Vicens Vives, així com el compromís de l’Ajuntament de Manacor a aportar 4.500 € per al compliment de la finalitat del present conveni.

La idea de la implantació del Batxillerat internacional l’IES Manacor té els seus orígens a l’antic institut IES Na Camel·la, quan un grup de professors varen mostrar el seu interès per aquesta modalitat de batxillerat quan es va implantar a l’IES Son Pacs. En aquells moments però, l’IES Manacor no comptava amb unes instal·lacions adequades.

Segons explica el centre en el Pla de Viabilitat que ha elaborat, la implementació del Batxillerat internacional a Manacor completa l’oferta educativa de la comarca, dóna resposta a una creixent demanda d’estudis innovadors i de qualitat i reforça el paper de Manacor com referent de la comarca de Llevant quant a formació.

A la signatura hi ha estat present el regidor d’Educació, Mateu Marcé.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: