Coneixem la nova Llei d’habitatges turístics?

Llorenç Mas, membre de Més per Manacor, en un acte organitzat el passat dijous a la Torre dels Enagistes, va presentar el ponent, Antoni Sansó, director general de Turisme; i esmentà l’oportunitat d’explicar i “donar a conèixer coses interessants que es fan des del Govern de les Illes Balears”.

Antoni Sansó començà la seva intervenció dient que l’elaboració de la Llei havia estat “un procés complex, a més d’anar acompanyada d’un debat intens”. Tot seguit, va fer una mena de recorregut cronològic per les diferents lleis que han regulat el lloguer turístic a les Illes Balears, amb la primera llei que va entrar en vigor l’any 1984, i que va estar vigent fins el 1999.

Aquest any s’aprovà la Llei general turística de les Illes Balears que, entre altres qüestions, va definir l’habitatge turístic de vacances com “l’establiment unifamiliar aïllat en què es presti servei d’allotjament”. També va regular que cada nova plaça turística s’havia de bescanviar amb una de vella, amb nombroses excepcions.

L’any 2005 es va aprovar la Llei d’estades turístiques, que no va suposar la derogació de la llei anterior, amb l’obligació de renovar cada sis anys les places turístiques. L’any 2012 es va publicar una nova normativa que va comptar amb una contestació molt forta per part de moltes batlies dels municipis illencs, i que no contemplava el lloguer d’habitatges plurifamiliars. “La irrupció d’internet i de les ofertes d’habitatges per part de les plataformes de lloguer ho han trastocat tot en pocs anys”, comentà.

El mes d’agost de 2017 entren en vigor les modificacions a la darrera Llei turística que, en paraules d’Antoni Sansó, “aborda bàsicament dues qüestions”: la regulació de la comercialització d’estades turístiques a habitatges, l’anomenat lloguer turístic, i l’establiment d’un sostre real de places turístiques. D’aquesta manera, des del Govern s’afronta una realitat existent: la demanda d’una part dels visitants de les Balears de passar les seves vacances a un habitatge residencial; i la regulació del lloguer turístic, a habitatges unifamiliars i plurifamiliars, com una forma de repartir millor la riquesa generada pel turisme.

El director general esmentà que, amb la modificació de la Llei, s’ha cercat una solució equilibrada que alhora garanteix el dret d’accés a l’habitatge per als residents de les Balears, la protecció del medi ambient i la convivència entre residents i turistes. Així mateix, possibilita exercir amb garanties una activitat econòmica com és el lloguer turístic i cedeix la potestat en matèria d’urbanisme als Consells Insulars i als ajuntaments.

A part d’aquests aspectes, la norma també estableix, per primera vegada, un sostre real de places turístiques. Se suprimeixen les nombroses exempcions al principi del plaça per plaça, de manera que es posa fre al creixement il·limitat de places turístiques. Una mesura que “contribuirà a moderar la massificació turística”; de fet, en aquests moments, segons Antoni Sansó, “tenim un decreixement de places turístiques”.

Un cop acabada la intervenció d’Antoni Sansó, es va obrir un temps per a les qüestions que els assistents varen voler plantejar, la majoria d’elles relacionades amb els requisits i tràmits necessaris per a l’adquisició de places de lloguer turístic o la possible inseguretat jurídica que generava la nova llei.

L’acte va acabar amb el tast, exquisit tot sigui dit, de formatges artesanals de la comarca i l’explicació de l’elaboració d’alguns dels seus productes a càrrec dels mestres artesans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.