Consideracions de l’Ajuntament de Manacor a la conselleria de Salut davant la possible pròrroga del confinament perimetral

Davant la finalització del període de 15 dies marcat pel decret 11/2020 de 28 d’octubre pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la Covid-19 al nucli urbà del municipi de Manacor, i davant la possible pròrroga d’aquestes mesures per part de la conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Manacor ha fet arribar a l’esmentada autoritat sanitària una sèrie de valoracions per tal de facilitar l’aplicació de les mesures,en cas que es prorroguin.

Des de l’Ajuntament de Manacor s’entén que, d’acord amb les dades d’incidència i d’afectació de laCovid-19 al municipi, les mesures poden ser més estrictes a Manacor que a la resta de l’illa. En aquest sentit, no es qüestiona en cap moment la decisió de les autoritats sanitàries i en cap cas les peticions a Salut no són una mostra de rebuig a la necessitat de prendre mesures que permetin doblegar la corba i millorar les dades sanitàries del municipi en relació a la Covid-19.

El consistori sol·licita que les mesures que es prenguin siguin efectives i es puguin fer complir, ja que l’elevat nombre de vies d’accés a la ciutat de Manacor dificulta tècnicament el confinament perimetral del nucli i fan que sigui una opció poc efectiva i poc viable. En aquest sentit, s’ha exposat a la conselleria de Salut que la Policia Local i Policia Nacional han tancat, i només de manera temporal, 12 dels 37 accessos que té el poble (18 x 2 + tren). Així mateix, en l’anàlisi de la realitat residencial del municipi no es pot perdre de vista que prop de sis mil persones viuen en habitatges unifamiliars aïllats a sòl rústic, fora del perímetre de confinament, i que fan vida al 100%a Manacor (escola, feina, relacions familiars, consum, oci…).

És per tot això que s’ha sol·licitat que el confinament perimetral de la ciutat es reconsideri i s’opti per una altra solució, ja que no es pot fer efectiu amb els recursos actuals. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor podria destinar els recursos disponibles al seguiment i control de les mesures que es dictin des del Govern de les Illes Balears. Així, mateix, s’agrairia que una vegada que la conselleria de Salut hagi dictat les mesures s’expliciti amb quins recursos es pensen fer complir i de quina manera.

Des de l’Ajuntament de Manacor es considera que no té sentit que l’entrada al nucli per a les activitats culturals no hagi estat excepcionada tenint en compte els estrictes protocols que s’estan aplicant per part del sector. Igualment, es demana que s’avaluïn les mesures que afecten el sector dela restauració, per si es poden trobar alternatives que facilitin la seva activitat.

Finalment, l’Ajuntament de Manacor prega al Govern de les Illes Balears que posi a l’abast de les zones confinades ajuts econòmics que permetin alleugerir la difícil situació en què ha quedat el teixit econòmic local.

La realitat socioeconòmica mostra clarament com Manacor exerceix de capital de comarca. Mesures més globals en un àmbit on malauradament hi ha hagut una tendència a l’alça de les xifres no incidirien d’una manera tan clara dins l’economia de la ciutat i alhora no serien percebudes com arbitràries ni generarien el malestar creixent entre els veïnats. La poca agilitat a l’hora de transmetreles xifres sobre l’evolució de la pandèmia tampoc no ha ajudat gaire els darrers quinze dies.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: