Convocatòria sessió ordinària de ple de data 9 de setembre de 2019 de l’Ajuntament de Manacor

Us convoc, per indicació de la batlia, a la sessió Ordinària número PLE2019/16 de Ple de l’Ajuntament que es farà el​ 09/09/2019​ 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent:

 1. PART RESOLUTÒRIA

Batlia

 1. Aprovació acta sessió 15.2019 de 22 de juliol de 2019.
 2. PRP2019/259. Proposta de nomenament dels membres de la Junta Rectora de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de Batlia

 1. PRP2019/229. Proposta de dissolució de la Comissió Mixta de la Policia Local de l’Ajuntament de Manacor.
 2. PRP2019/254. Proposta d’acceptació de cessió d’ús gratuïta i a precari a l’Ajuntament de Manacor del fons documental Rafel Ferrer Massanet i dels seus drets d’explotació, i aprovació conveni en règim de comodat.

Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció

 1. PRP2019/253. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.
 2. PRP2019/257. Proposta de reconeixements extrajudicials de crèdit, Pressupost Propi.

PROPOSTES DE LA JUNTA DE DISTRICTE DE PORTO CRISTO

 1. PRP2019/262. Proposta de nomenament de president i de vice-presidenta de la Junta de Districte de Porto Cristo.
 1. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 1. PRP2019/242. Retre compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció sobre compliment del termini de pagament de les obligacions amb proveïdors, 1r trimestre 2019
 2. PRP2019/241. Retre compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció sobre compliment del termini de pagament de les obligacions amb proveïdors, 2n trimestre 2019

10.​ Retre compte de les resolucions inscrites en els mesos de juliol i d’agost de 2019.

 1. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: