El Consell destina 3 milions d’euros als ajuntaments del Llevant afectats per la torrentada

El Consell de Mallorca ha aprovat  la convocatòria de subvencions 2019 urgents i excepcionals per dur a terme la reparació o restitució dels danys produïts en les infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat municipal al Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018, de conformitat amb l’acord del Consell de Ministres de dia 19 d’octubre de 2018 pel qual es declaren determinats municipis zones afectades greument per una emergència de protecció civil com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordament de torrents ocorreguts el dia 9 d’octubre de 2018.

Es poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments del Llevant de Mallorca que han sofert danys produïts per les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018 en les seves infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis inclosos en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de conformitat amb l’acord del Consell de Ministres de dia 19 d’octubre de 2018 pel qual es declaren determinats municipis zones afectades greument per una emergència de protecció civil com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordament de torrents ocorreguts el dia 9 d’octubre de 2018.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: