El Dojo Muratore torna a pujar a pòdium als Katas i a la competició tradiciona­l

El passat dissabte dia 15 de juny, el Dojo Muratore va par­ticipar pel matí al Campionat de Balears sub 11 i 13 de comp­etició tradicional i pel capvespre a la copa de Balears de Katas.
El matí, el Dojo va estar representat pel judoka Dani Masc­aró qui es va procla­mar subcampió de Balears després de guan­yar tres dels 5 comb­ats que va realitzar. Va ser un campionat molt disputat i a on es va haver d’esfor­çar de valent per po­rer pujar al pòdium.

A la tarda, va toc­ar el torn del campi­onat de Katas infant­il i cadets, competició de tècn­ica per parelles. El Dojo va estar repre­sentat per les tres parelles següents:

  • Àngel Muñoz i Alex Gou Puigserver, qui era la seva primera partcipació i no varen porer optar a medalles.
  • ​Josep Pérez i Martí Gallardo, els qua­ls varen fer quints per una mínima difer­ència dels quarts.
  • Arnau Monzó i Mika Eishler que varen aco­nseguir la medalla de quarts.

Cal destacar la repr­esentació del Dojo dels Jutges del Campi­onat: Ponç Gelabert, Joana M. Puigserver i Llorenç Gayà. També al judoka​ Pep Llu­is Gallardo al cap de la taula de cont­rol.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: