El golf com a reclam turístic del llevant mallorquí 365 dies de l’any

El golf com a reclam turístic del llevant mallorquí 365 dies de l’any

L’aliança Golf East Mallorca «The Luxury Selection» al costat del Consorci de Turisme de Cala Millor llancen una nova proposta per a desestacionalitzar el turisme i donar a conèixer l’oferta esportiva de la zona

Aquest dimarts, 27 de juliol, Stefano Bortolotti, Arnau Sala, Kristoff Both i Sara Virginia Boex, representants de l’aliança Golf East Mallorca “The Luxury Selection” integrada pels camps de golf Club de Golf Son Servera, Pula Golf Resort, Club de Golf Alcanada i Capdepera Golf han mantingut una reunió amb els responsables polítics del Consorci de Turisme de Cala Millor, Co- lau Bordal, president del Consorci, Marga Vives, regidora de Turisme de Son Servera, Inés Batle, presidenta de l’associació hotelera badia de Cala Millor i Marcial Rodríguez, gerent del Consorci per, sota el seu paraigua, presentar un nou projecte per a impulsar el turisme de golf en la zona del Llevant 365 dies a l’any.

Una idea que des del Consorci de Turisme de Cala Millor pot significar un impuls per al turisme en temporada baixa. «Els 4 camps de golf sumen quatre camps de primer nivell, oberts 365

dies a l’any, la qual cosa que suposa llocs perfectes per a acollir turistes de golf, de nivell adqui- sitiu alt, durant tot l’any, la qual cosa donaria un impuls al turisme també en la nostra tempora- da baixa»; ha explicat Colau Bordal, president del Consorci.

«En temps en els quals vivim unes temporades turístiques plenes d’incertesa, apostem per pro- ductes que posicionen Cala Millor i la comarca de Llevant en el mapa i atreuen aficionats euro- peus al golf. Són productes turístics que es poden comercialitzar tot l’any gràcies al clima de la nostra illa»; matisa Marga Vives, regidora de turisme de Son Servera.

Golf East Mallorca

Golf East Mallorca “The Luxury Selection”, té l’objectiu de treballar per a millorar la visibilitat de la zona del llevant mallorquí en el món del golf. Des de 2015 el Consorci Turístic Cala Millor al costat dels gerents de Pula Golf Resort i Club de Golf Son Servera han construït aquesta marca que és coneguda ja a escala europea per la majoria de Tour Operadors i jugadors de golf. Amb la incorporació de dos nous camps com el conegut Capdepera Golf i el mític Club de Golf Alca- nada, Golf East Mallorca vol créixer i posicionar-se més encara en el mercat europeu de golf, per a poder competir amb destinacions com Costa del Sol, Turquia i Portugal.

Les actuacions comercials desenvolupades per Golf East Mallorca inclouran la visita a fires in- ternacionals, una nova pàgina web amb motor de reserva integrat, el potenciament de la venda en línia, així com una sèrie d’accions que potenciïn desestacionalitzar el turisme en aquesta re- gió.

Golf East Mallorca, també treballarà juntament amb l’Associació Hotelera de Cala Millor, Sa Coma i S’illot per a acostar aquest esport a aquells establiments que estiguin conscienciats amb la possibilitat de tenir una temporada turística més àmplia.

La veritat és que el turisme de golf és un dels principals focus d’acció per a aquesta aliança en la part del llevant mallorquí, que també aspira a poder oferir al visitant l’oferta cultural, natural i gastronòmica d’aquesta comarca.

Aquest projecte pretén mostrar al món que la col·laboració publicoprivada al costat de l’esforç de les persones que el conformen permet obtenir uns millors resultats per a totes les parts que intervenen en aquest. Si tots els atractius turístics d’una zona treballen conjuntament, poden crear un destí únic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: