El Govern inicia el procés participatiu sobre l’ampliació del Parc Natural de Llevant

Es duran a terme cinc tallers participatius: quatre de temàtics-sectorials i un d’obert a la ciutadania.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears ha iniciat el procés d’ampliació del Parc Natural de Llevant. El projecte d’ampliació és una iniciativa de gran transcendència, que necessita recollir totes les qüestions que suscita entre la població dels municipis d’Artà, Capdepera i Santa Margalida, i especialment en els diferents sectors socials i econòmics.

Per això s’ha decidit posar en marxa un procés participatiu on, d’una banda, es vol donar a conèixer la proposta d’ampliació del Parc Natural de Llevant i, de l’altra, es vol recollir l’opinió de la ciutadania i els agents socials dels municipis implicats sobre aquesta proposta. L’empresa adjudicatària per dur a terme aquest procés ha estat HIDRIA Ciencia, ambiente y desarrollo SL.

Aquest procés participatiu s’inicia la segona quinzena de juliol i durarà fins a mitjan setembre. S’estructura al voltant de dos tipus d’eines participatives, una de tipus presencial i una altra en línia.

A la part presencial es realitzaran cinc tallers participatius: quatre de temàtics-sectorials i un d’obert a la ciutadania als municipis d’Artà i Capdepera. Els quatre tallers sectorials estan planificats per dur-se a terme la darrera setmana de juliol; es convidarà a participar-hi representants d’associacions, agents socials o persones identificades com a rellevants segons les diferents temàtiques, especialment d’aquests municipis.

En concret, les temàtiques a tractar seran: agricultura, gestió forestal, caça i conservació de la biodiversitat al centre cultural de la Colònia de Sant Pere; activitats esportives, recreatives i turístiques i conservació del patrimoni natural; protecció i foment del patrimoni cultural, històric i etnològic; gestió de recursos marins, conservació i sostenibilitat ; jornada oberta al públic en general, amb inscripció prèvia.

D’altra banda, s’ha habilitat un qüestionari en línia, obert a tota la ciutadania, per a recollir les diverses opinions i perspectives, de manera anònima, sobre l’ampliació del Parc Natural de Llevant. Es difondrà convenientment a través de diversos mitjans, convidant a la participació.

Les aportacions de tots els participants s’organitzaran en un document final, el qual serà un element bàsic per a la planificació del nou espai natural protegit.

Més informació i consultes: Mar Saurina (tècnica de Participació d’HIDRIA) Participacio@hidria.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: