El Parlament aprova la llei d’educació amb la incorporació de 25 esmenes d’El Pi

Lina Pons: “Al Pi no ens movem del decret de mínims i l’autonomia de centre en el projecte lingüístic. Tenim clar que la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears s’han de defensar i preservar”.

El grup parlamentari d‘El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS celebra l’aprovació de la primera llei educativa de les Illes Balears. La diputada, Lina Pons, ha explicat en la seva intervenció que la formació va presentar un total de 62 esmenes, de les quals 25 s’han incorporat a la nova norma.

La diputada ha indicat, que a iniciativa d’El Pi, la llei recull la possibilitat d’establir nous concerts educatius per entendre ateses les necessitats d’escolarització, promoure el voluntariat en els centres sostinguts amb fons públics, fomentar el talent en totes les etapes educatives, establir mecanismes per a la detecció precoç de les dificultats i ritmes excepcionals d’aprenentatge, la gratuïtat progressiva de les escoletes 0-3, entre altres mesures.

Amb relació a l’educació postobligatòria, la norma estableix un marc genèric perquè el transport als centres educatius sigui gratuït pels alumnes de batxillerat i formació professional.

Segons Pons, “la nova llei recull gràcies a El Pi que el Govern ha d’adaptar els currículums dels ensenyaments de la formació professional a les necessitats reals del teixit productiu de les Illes Balears. Així, com promoure la implantació de la modalitat dual en els ensenyaments de cicles formatius de formació professional”.

Finalment, la diputada ha recalcat que la llei no ha tengut el consens esperat amb relació al model lingüístic. “Al Pi no ens movem del decret de mínims i l’autonomia de centre en el projecte lingüístic. Tenim clar que la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears s’han de defensar i preservar”.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: