El Parlament aprova una iniciativa d’El Pi per instar al Govern de l’Estat a impulsar el grau en imatge mèdica i radioteràpia

La comissió d’Educació ha donat llum verda a la proposició no de llei que insta a l’Estat a la unificació de les especialitats d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria, en un sol grau, homologant la seva formació als estàndards europeus.

 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat a iniciativa d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, una proposició no de llei que insta al Govern de l’Estat a unificar les especialitats d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria, en un sol grau, homologant la seva formació als estàndards europeus. La diputada, Lina Pons, ha explicat que “la formació d’aquesta professió a Espanya es troba molt allunyada de la dels seus homòlegs dels Estats membres de la Unió Europea. La normativa vigent en matèria educativa que afecta aquests professionals els situa actualment en l’àmbit de la formació professional de grau superior.”

Així mateix, la diputada ha assenyalat que en l’espai educatiu europeu “les titulacions dels seus homòlegs professionals que realitzant funcions anàlogues a les dels titulats espanyols els hi exigeixen una formació i reconeixement de grau universitari.”, en aquest sentit Pons ha assegurat que “això obliga als professionals espanyols que desitgen veure reconeguda la seva titulació o exercir en un altre país europeu a realitzar cursos o pràctiques de formació que compensin la diferència en els programes formatius entre els països.”

Segons Pons, “els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, i de Radioteràpia i Dosimetria porten prop de 30 anys lluitant per una millora de la seva formació, qualificació i reconeixement acadèmic i professional, així com per la seva homologació en l’espai europeu. És evident que una millora de la formació i qualificació d’aquests professionals redundaria en la millora de la qualitat tecnicoassistencial.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: