El Parlament de les Illes Balears aprova una iniciativa d’El Pi perquè el Govern estudiï la creació de la figura del Defensor de la Gent Gran

La formació insta el Govern i els consells insulars a treballar per a la millora de la qualitat i el funcionament dels centres de dia i assistencials, residencials i sociosanitaris.

 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui matí una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de les Illes Balears a estudiar la creació de la figura del Defensor de la Gent Gran a la nostra comunitat autònoma. La portaveu parlamentària d’El Pi, Lina Pons, ha explicat que es tractaria d’un professional independent i d’acreditat prestigi amb funcions d’inspecció i control sobre l’actuació de les administracions públiques i que vetlli per la qualitat de vida i la dignitat dels nostres majors en tots els àmbits. “Una figura a la qual, aquest col·lectiu, es pugés dirigir per denunciar possibles abusos i exposar les seves queixes i els seus problemes. És crucial que no es sentin, en cap moment, desemparats”, ha reivindicat Pons.

Segons la diputada Pons, “és evident que la població envellida influeix en l’estructura i el funcionament de la societat i és, per aquest motiu, que ha d’assumir una major transcendència per als poders públics”. “L’emergència sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19 ha posat de manifest la vulnerabilitat, la dependència i la invisibilitat d’una gran part d’aquest col·lectiu”, ha recordat davant dels membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports de la cambra autonòmica.

Per altra banda, la iniciativa d’El Pi planteja, a més, que el Govern de les Illes Balears i els consells insulars estudiïn, davant la possibilitat de futures emergències sanitàries, la modificació, si escau, dels protocols d’actuació executats en aquesta ocasió en relació amb els centres de dia i assistencials, residencials i sociosanitaris; així com que treballin per a la millora de la qualitat i el funcionament d’aquests centres, dotant-los d’un estoc suficient d’equipaments de protecció i de més professionals formats i capacitats en el tractament de pacients amb malalties cròniques i/o que necessitin serveis pal·liatius.

La portaveu d’El Pi al Parlament de les Illes Balears ha assenyalat que “aquestes setmanes hem pogut comprovar que la majoria d’aquestes residències no estaven medicalitzades i que els protocols establerts no han funcionat correctament per protegir els seus residents davant d’una emergència sanitària d’aquesta magnitud”. “Moltes han estat les denúncies per la manca d’equipaments de protecció per als professionals que atenen als interns, l’omissió de la pràctica massiva de la prova del coronavirus als residents i professionals de manera preventiva i, també, per la falta de personal provocada per les baixes sobrevingudes, entre d’altres”, ha comentat Pons.

Finalment, la cambra autonòmica sol·licitarà al Govern de les Illes Balears i als consells que, a instàncies d’El Pi, impulsin la creació d’un sistema d’informació públic, unificat i actualitzat que permeti el seguiment dels paràmetres de qualitat assistencial en pacients crònics i/o amb necessitats pal·liatives i que inclogui un registre sobre els recursos sociosanitaris disponibles; així com, que, juntament amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), reforcin la coordinació institucional en matèria sociosanitària i la dotació de mitjans als ajuntaments perquè puguin prestar els serveis assistencials dirigits al col·lectiu de la gent gran amb la qualitat més gran possible.

 

El Pi reclama el reforçament de les unitats d’assistència psicològica de l’IB-Salut davant la crisi de la COVID-19

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava la Conselleria de Salut a reforçar les unitats d’assistència psicològica de l’IB-Salut durant i, sobretot, després de la tensió sanitària generada per l’expansió de la COVID-19 per tal de cobrir les necessitats dels col·lectius més afectats (des del personal sanitari a persones amb patologies mentals prèvies, passant pels familiars de les víctimes de la COVID-19 i/o persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social, entre d’altres).

Així mateix, la iniciativa d’El Pi demandava, també, que la Conselleria de Salut garantís la continuïtat del servei gratuït d’atenció psicològica específic per atendre les necessitats de tots els professionals sanitaris durant però, sobretot, després de l’actual emergència sanitària. Pons ha argumentat que l’executiu d’Armengol ha d’assegurar i reforçar aquest servei més enllà de la fi de l’emergència sanitària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: