El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els consells insulars i la FELIB a impulsar, a petició d’El Pi, un gran Pacte per a la lluita contra l’increment de la ludopatia

La formació considera “imprescindible” que aquesta problemàtica es tracti de forma transversal i amb una perspectiva de treball a llarg termini.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, enregistrada el passat 25 de febrer, que instava el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i la Federació de Municipis de les Illes Balears (FELIB) a impulsar un gran Pacte per a la lluita contra l’increment de la ludopatia, el qual integri a tots els agents institucionals, polítics, socials i econòmics implicats en aquesta lluita.

El Grup Parlamentari El Pi considera imprescindible l’assoliment d’un gran pacte polític i social per a la lluita contra l’increment de la ludopatia. Un espai des d’on es tracti aquesta problemàtica de forma​ transversal– des dels àmbits social, sanitari, educatiu i econòmic- i amb una perspectiva de treball a llarg termini, més enllà dels quatre anys d’aquesta legislatura.

Segons la iniciativa de la formació, aquest pacte ha d’apostar per analitzar i tractar aspectes tan rellevants com ara:

  • ​L’estudi i modificació, si escau, del Decret 42/2019, de 24 de maig, que estableix el Reglament de salons de joc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal d’adaptar-lo a la realitat existent actualment.
  • ​La posada en marxa de diferents mesures i/o actuacions encaminades a conscienciar i informar a la ciutadania en matèria del joc i les apostes.
  • ​L’impuls de les modificacions legals necessàries per part del Govern de les Illes Balears perprohibir i/o limitar el màxim possible, sempre dintre de l’àmbit de les seves competències, la publicitat relacionada amb activitats de joc i apostes en els espais públics, amb especial atenció a la protecció dels menors d’edat.
  • ​El foment de les modificacions legals necessàries per part del Govern de l’Estat relatives al joc en línia i a la publicitat sobre el joc, tan presencial com en línia, per prevenir i aturar l’augment dels casos de ludopatia, amb especial atenció a la protecció, també, dels menors d’edat.

El diputat d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha recordat que “la ludopatia és un dels problemes sanitaris i socials que més s’està incrementant- sobretot en el jovent- gràcies a la facilitat amb la qual els menors poden accedir a tota aquesta oferta”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: