El Parlament reclama, a instàncies d’El Pi, la publicació anual de les balances fiscals entre les Comunitats Autònomes i l’Administració central

La Proposició No de Llei d’El Pi demandava la creació d’una comissió parlamentària per consensuar l’abast, les competències i l’objectiu d’un nou model de finançament.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears, a petició del Grup Parlamentari El Pi, a publicar anualment un càlcul de les balances fiscals entre les Comunitats Autònomes i les administracions públiques centrals, tant a través del mètode càrrega-benefici (que té en consideració les càrregues fiscals que suporten els individus que resideixen en un territori determinat i els beneficis que reben de la despesa pública) com del mètode del flux monetari (el qual imputa a cada territori la totalitat dels ingressos i de les despeses públiques que s’originen o es realitzen dins dels límits de la seva jurisdicció). Així mateix, la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament ha aprovat demanar al Govern de l’Estat a què, en la revisió del sistema de finançament, s’introdueixi i garanteixi el principi d’ordinalitat, donant més capacitats normatives a les Comunitats Autònomes.

El Pi lamenta, no obstant això, que PSIB, PP, VOX i Cs hagin votat en contra de la creació d’una comissió parlamentària per consensuar l’abast, les competències i l’objectiu d’un model de finançament autonòmic que avanci cap a un sistema que permeti al Govern de les Illes Balears recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic.

Les balances fiscals són un instrument d’informació econòmica que imputa territorialment els ingressos i les despeses de les institucions del sector públic en un període de temps determinat i calcula el saldo fiscal resultant a cada territori. La publicació de les balances fiscals fomenta la transparència fiscal i de la despesa pública i facilita la valoració econòmica dels desequilibris territorials, tot servint d’eina per a l’avaluació, generació i correcció de les polítiques redistributives.

Segons el diputat d’El Pi, Josep Melià, “vist que el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes hauria de ser reformat de manera immediata, és convenient tenir el màxim d’informació a l’abast per poder garantir uns canvis en el sistema que es fonamentin en dades i criteris objectius”.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: