El Pi aconsegueix el suport del Parlament perquè el Govern impulsi mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris d’Eivissa i Formentera

La formació insta a l’executiu a fer una campanya específica a l’illa d’Eivissa per donar a conèixer el decret de garantia de demora que permet derivar els malalts a la sanitat privada quan no tenen una resposta prou àgil a la sanitat pública.

 

La comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha donat llum verda a una proposició no de llei d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que reclama al Govern l’adopció de mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten servei a Eivissa i Formentera, tot adoptant mesures de fidelització com possibles apujades de retribucions, passant per la reducció de la mobilitat i arribant a l’aplicació de bonificacions i deduccions a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 

La diputada d’El Pi, Lina Pons, ha explicat que, “segons els sindicats mèdics a l’illa d’Eivissa manquen, com a mínim, 30 metges en atenció primària i 30 més en assistència hospitalària. El problema a més s’agreuja perquè moltes de les places de personal sanitari estan vacants o buides, ja que hi ha una mobilitat dels empleats públics que els hi permet en guanyar la plaça anar a una altra illa desfent i deixant sense efecte bona part de la planificació aprovada”.

Davant aquesta situació, la iniciativa aprovada insta al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears a establir una negociació que garanteixi una pujada significativa dels doblers que pel plus d’insularitat reben els professionals del sistema sanitari. “L’elevat cost de la vida, el preu molt elevat de l’habitatge i la inexistència d’un plus de residència potent fa que molts dels professionals decideixin anar a un altre lloc. A Canàries el plus és de 588 euros pels metges i de 423 euros per les infermeres, mentre que a Eivissa és de 108 euros pels metges i de 94 euros les infermeres”, ha assenyalat Pons.

Així mateix, la proposició no de llei proposa que el Govern de les Illes Balears intensifiqui la difusió i comunicació del decret de garantia de demora, tot realitzant una campanya específica per donar a conèixer aquesta opció que tenen al seu abast els malalts. “El decret permet als malalts que no tenen una resposta prou àgil per la sanitat pública acudir a la sanitat privada. Les dades demostren que hi ha un nivell baix de derivació, que és déu a una manca d’informació d’aquesta possibilitat”.

Amb tot, la iniciativa insta al Govern a estendre aquest pla a la plantilla de personal sanitari a la resta d’illes si es considera que es donen circumstàncies i necessitats anàlogues.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: