El Pi aconsegueix un impuls a les cures pal·liatives

El Parlament ha aprovat una iniciativa de la formació que insta al Govern de les Illes Balears a dotar de més recursos la llei de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

 

15 de juny de 2022. La comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat a iniciativa d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS una proposició no de llei per instar al Govern de les Illes Balears a dotar de més recursos personals i econòmics la llei de drets i garanties de la persona en el procés de morir perquè es pugui desplegar i aplicar de forma efectiva.

 

El 23 de març de 2015 es va aprovar aquesta llei a Balears. “Sens dubte va ser un gran avenç, però, encara que s’ha millorat en l’atenció, la cobertura d’aquest servei de cures pal·liatives és del tot insuficient perquè no arriba a la gran majoria de les persones que el necessiten, a conseqüència de manca de recursos humans i econòmics”, ha explicat la diputada Lina Pons.

 

De fet, segons consta en el Programa de Cures Pal·liatives elaborat per la conselleria de Salut per al període 2019-2023, quatre de cada deu ciutadans d’aquestes illes que es troben al final de la seva vida i requereixen aquesta atenció no la reben.

 

Així mateix, la iniciativa aprovada també proposa al Govern de l’Estat que inclogui les cures pal·liatives com a assignatura obligatòria dins de les carreres de medicina, infermeria i psicologia. “Només la meitat de les facultats de medicina espanyoles inclouen en els seus plans d’estudi aquesta mena d’atenció. La Universitat de les Illes Balears és una d’elles, ja que des de fa un any, inclou aquesta assignatura de forma obligatòria en el seu pla d’estudis, el que donarà als futurs metges unes nocions bàsiques sobre la matèria”, ha assenyalat Pons.

 

Amb tot, el Parlament s’ha compromès a reclamar tant al Govern de l’Estat com al Govern de les Illes Balears a garantir l’accés al servei de cures pal·liatives a totes les persones que ho necessitin.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: