El Pi de Sant Llorenç celebra assemblea per eleccions al nou comité local

Sant Llorenç, 22 de novembre de 2017. Seguint les pautes marcades en el II Congrés
Balear i de Mallorca de El PI, en el que es va aprovar procedir a renovar els comitès
locals arreu de les illes, els afiliats i simpatitzants de Sant Llorenç es varen reunir per
triar els nous càrrecs, comptant amb la presència de Jaume Font, Josep Melià i Josep
Franco, essent elegits per unanimitat:
Onofre Garcia (President), Tomàs Amer (Secretari), i com a vocals Magdalena
Mascaró, Miguel A. Caimari, Ramon Artigues, Andrés Zamora, Tomàs Adrover, Aina
Melis, Miquel Mascaró, Antoni Aguilar, Miquel Cànaves, Mateu Nadal, Maria José
Ortiz i Jeroni Amorós.

PLENARI DE DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2017.
Dins l’ordre del dia del darrer plenari presentarem una moció en DEFENSA DEL MÓN
RURAL, moció per donar suport al món rural mallorquí (pagesos, caçadors, cavallistes,
ramaders i senderistes) per defensa del seu sector econòmic la seva forma de vida i
costums.

Es tractava de demanar com Ajuntament a les Institucions Públiques relacionades amb
normatives, resolucions i actuacions que afectin el món rural que reconeguin com
interlocutors als pagesos i caçadors, que aquests siguin consultats abans de prendre
mesures com el ZEPA (zones d’especial protecció per les Aus).
L’equip de Govern va votar en contra d’aquesta moció.

UN MILIÓ D’EUROS PER MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES
El BOIB núm. 139 de 14 de novembre de 2017 publicava la resolució del Consorci per
a la millora de les infraestructures turístiques aprovant pel nostre municipi dos
projectes:
1. Centre esportiu i de serveis de Cala Millor, fase II camp de futbol 11 amb un
total pressupostat 667.483,51 euros subvencionat amb 500.000 euros i amb
aportació municipal de 167.483.51 euros.
2. Millora Urbana i semi peatonalització del carrer Baladres amb un total
pressupostat 715.820,70 euros subvencionat amb 500.000 euros i una aportació
municipal de 215.820,70 euros.

Recordar el conflicte creat amb la modificació circulatòria d’aquest carrer i la seva
derivació cap al carrer Mare Selva amb l’oposició per part dels veïnats. El carrer Mare
Selva es converteix amb una verdadera via de circumval·lació pel tràfic rodat Sa Coma –
Cala Millor convertint una zona residencial en carretera.
Amb aquest projecte l’equip de govern trenca definitivament la convivència dels veïnats
i l’industria turística, beneficiant exclusivament als hotelers en les seves decisions.

El PI de Sant Llorenç

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.