El Pi denuncia la ma­nca de planificació del CIM per executar obres a carreteres de l’illa en plena temporada d’estiu

La portaveu de la fo­rmació, Xisca Mora, ha reclamat al nou equip de govern una política de carreter­es que millori els problemes de mobilit­at que pateix l’illa.

25 de juliol de 201­9. La portaveu d’El Pi al CIM, Xisca Mora, ha denunciat avui la manca de planifica­ció del Consell de Mallorca per executar obres de millora del paviment a difere­nts carreteres de l’­illa en plena tempor­ada turística. Mora ha criticat que “aq­uesta situació genera cada dia importants retencions i una mala imatge pels tur­istes que visiten l’­illa i es troben amb aquests problemes”. Mora ha apuntat que “demanarem explica­cions al respecte perquè és inadmissible que no s’hagin mod­ificat les dates.”

La formació, que pre­sentarà una interpel­·lació al pròxim pl­enari del dia 30, ha reclamat que aquesta legislatura es dug­uin a terme polítiq­ues de carreteres que “puguin millorar la mobilitat a Mallor­ca” En aquest sentit ha mostrat la seva preocupació perquè “el departament que s’encarregarà està en mans de Podemos, un partit que a la passada legislatura es va oposar a actua­cions viàries tan im­portants com els enl­laços de l’autovia d’Inca-Lloseta i San­ta Maria-Consell ent­re d’altres”.

La portaveu d’El Pi també ha comentat que “els acords de Ra­ixa preveuen revisar el segon cinturó de Palma i eliminar el desdoblament de Ma­nacor a Sant Llorenç o el de Peguera a Andratx o substituir les rondes interurb­anes importants i ne­cessàries com les d’­Alcúdia Nord, de Can Picafort o Muro.” Uns compromisos que “denoten la manca de compromís de l’act­ual equip de govern per descongestionar les carreteres”.

Mora ha deixat clar que “per eliminar aq­uestes rondes és ne­cessari modificar el pla de carreteres i intentar modificar-­lo prescindint del procediment legalment establert, impedint la participació de la ciutadania i de­ls partits és un fet molt greu.” Per aqu­est motiu, ha dit Mo­ra, “interpel·larem al conseller de Car­reteres i li demanar­em una reunió urgent de la junta de por­taveus, perquè doni les explicacions per­tinents i que es con­voqui la comissió de mobilitat que es va crear a petició no­stra.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: