El Pi exigeix canvis normatius perquè les transmissions d’empreses familiars a través de pactes successoris es puguin acollir als beneficis fiscals prevists per les herències

Melià ha assenyalat que “l’objectiu de la iniciativa d’El Pi és donar un tractament fiscal, recollir la tradició jurídica de les Illes Balears, i donar continuïtat a les empreses familiars”

 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat a iniciativa d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, una proposició no de llei perquè les transmissions d’empreses familiars a través de pactes successoris es puguin acollir als beneficis fiscals prevists per les herències.

 

El portaveu d’El Pi al Parlament, Pep Melià, ha explicat que “a conseqüència de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs del juny de 2020, resulta que les transmissions gratuïtes d’empreses familiars a través de pactes successoris deixen de poder acollir-se a la reducció tributària prevista a l’Impost de Successions i Donacions.”

 

Així mateix, el diputat també ha assenyalat que “atès que les assenyalades consultes vinculants han deixat l’aplicació dels beneficis fiscals als referenciats pactes successoris en un buit legal. Consideram imprescindible que la regulació i aplicació fiscal no es converteixi en un entrebanc per a la realització de pactes successoris, ja que són un instrument molt important per a la viabilitat del relleu intergeneracional de l’empresa familiar.”

 

Segons Melià “l’objectiu de la iniciativa d’El Pi és donar un tractament fiscal, recollir la tradició jurídica de les Illes Balears, i donar continuïtat a les empreses familiars. Malauradament el PSOE i Podemos s’estimen més gravar tributàriament i acabar amb una figura del dret civil Balear.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: