El Pi reivindica una major participació i capacitat de decisió de les comunitats autònomes en la configuració de l’estat d’alarma

Josep Melià: “El poder públic en situació d’alarma s’exerceix a través de la Constitució, no al marge de la mateixa”.

El Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha enregistrat una Proposició No de Llei que insta el Govern de l’Estat a què tota declaració i pròrroga dels estats d’alarma, excepció i setge respectin el màxim possible la distribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes i que les competències executives i complementàries de l’estat d’excepció, en la mesura que sigui possible, recaiguin en les comunitats autònomes o els ens locals.

El secretari general i diputat d’El Pi al Parlament de les Illes Balears,​ Josep Melià,​ puntualitza que “el poder públic en situació d’alarma s’exerceix a través de la Constitucióno al marge de la mateixa“. “La competència estatal per a la declaració de l’estat d’alarma i per a la seva configuració concreta s’ha d’exercir de la forma més compatible possible amb la distribució ordinària del poder establert en la Constitució i els Estatuts d’Autonomia; la qual cosa té molta lògica si l’excepció temporal s’allarga en el temps a través de successives pròrrogues, com està succeint en el cas de la pandèmia de la COVID-19”, argumenta Melià.

D’acord amb la iniciativa de la formació, la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge és una norma jurídica redactada i dictada quan l’Estat autonòmic, previst a la Constitució de 1978, estava encara, en molts sentits, en una situació embrionària i que, lògicament, desconeixia com seria el repartiment territorial del poder a l’Espanya del 2020. A més a més, són molts els experts que consideren que aquesta regulació es fa més des de la perspectiva de l’ordre públic que no des de la perspectiva d’una emergència sanitària o ambiental, les quals són, probablement, les grans emergències que es poden donar en el futur.

Per aquest motiu, la Proposició No de Llei d’El Pi reclama, també, que el Govern de l’Estat estudiï la modificació de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge per incloure clarament les perspectives sanitària i ambiental i per donar més participació i decisió a les comunitats autònomes en tant que l’emergència afecti les seves competències.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: