El ple de l’Ajuntament de Manacor aprova l’esmena de les deficiències del Pla General perquè el Consell de Mallorca l’aprovi definitivament

El nou document ha estat aprovat amb els 17 vots dels partits de l’equip de govern (MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i Podem), El Pi i AIPC-SyS.

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dimarts horabaixa l’esmena de les deficiències del Pla General, que s’haurà de remetre al Consell de Mallorca en els propers dies per a la seva aprovació definitiva. El nou document ha estat aprovat amb els 17 vots dels partits de l’equip de govern (MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i Podem), El Pi i AIPC-SyS. Per contra, els tres regidors del PP hi han votat en contra.

El Pla General fou aprovat inicialment el 27 de juny del 2016 i sotmès a informació pública, resultat de la qual es presentaren 942 al·legacions. Per a l’estudi i resposta d’aquestes al·legacions es va contractar una empresa especialitzada, Jornet-Llop-Pastor, sota la direcció de l’arquitecta municipal Catalina Rigo. També s’encarregaren de l’esmena de les deficiències detectades pels diferents organismes que presentaren els respectius informes sectorials. Com a resultat d’aquesta tasca, es va aprovar provisionalment el Pla General per part del Ple de l’Ajuntament en data 4 de novembre de 2019. Un cop aprovat, es va remetre al Consell de Mallorca per a la seva aprovació definitiva.

El 29 de maig de 2020, la Comissió insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme va acordar la suspensió del tràmit d’aprovació definitiva per tal d’esmenar les deficiències assenyalades al document aprovat per la Ponència tècnica de la Comissió, que incloïa 198 deficiències, sense que s’hagués de sotmetre la nova documentació esmenada a un nou tràmit d’informació pública.

A més de les deficiències detectades per la Comissió urbanística insular, també s’hi sumen les 45 quantificades per la Comissió de Patrimoni Històric del Consell, a través del seu informe de 7 de juliol de 2020; i en darrer terme, s’han comptabilitzat les deficiències aportades per la Direcció General de la Costa, del Ministeri per a la Transició Ecològica, en el seu escrit d’1 de febrer de 2021.

Davant tot això i després de molts de mesos de feina exhaustiva, l’equip redactor dels treballs de redacció del Pla General han presentat la documentació corregida per tal que el Ple de l’Ajuntament l’aprovi i es remeti novament a la Comissió insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, confia que en aquest segon intent «aprovem l’examen i d’una vegada per totes ens puguem posar a treballar per executar les prioritats que ens marca el nou

planejament, com són l’escola nova de Porto Cristo, el segon centre de salut de Manacor, l’ampliació de la depuradora o la sectorització de la xarxa d’aigua potable de la franja central i de ponent de Manacor. Aquestes actuacions són urgents i inajornables per cobrir les necessitats del nostre poble i per poder-les fer realitat necessitam que el Pla General estigui aprovat definitivament.»

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: