El ple del Consell de Mallorca aprova a iniciativa d’El Pi exigir a l’Estat un nou model de finançament que garanteixi la suficiència financera dels Ajuntaments

També s’ha votat a favor remetre a l’Estat un escrit de suport al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de les Illes Balears contra els Pressuposts Generals de l’Estat per l’incompliment del REB.

 

La portaveu d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, al Consell de Mallorca, Xisca Mora, ha defensat en el debat de propostes de resolució que el Consell reclami a l’Estat un sistema de finançament que “garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, permetent-los regular nous tributs i millorant la participació en els tributs de l’Estat per adequar els ingressos i despeses a la realitat econòmica i social a la qual han de fer front”.

 

També, a proposta d’El Pi, s’ha aprovat remetre al Tribunal Constitucional un escrit de suport i conformitat al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de les Illes Balears contra els Pressuposts Generals de l’Estat. Segons Mora, “l’Estat incompleix el mandat constitucional i estatutari d’atendre les circumstàncies del fet insular recollides en el Règim Especial de les Illes Balears. La nostra formació seguirà lluitant perquè ens donin el que per justícia ens pertoca.”

 

Així mateix, Mora també ha sol·licitat que s’insti a l’Estat a què “es modifiquen les normes oportunes, entre elles la Llei reguladora d’Hisendes Locals i la Llei General Tributària per a donar autonomia i garanties als Ajuntaments en la gestió tributària de les conseqüències derivades de la pandèmia de la COVID.”

 

D’altra banda, la portaveu ha explicat amb relació a les propostes de resolució de caràcter social que ha presentat la formació que “no podem deixar enrere a les persones, per aquest motiu cal, davant una societat que canvia a ritme trepidant, amb canvi de valors socials, amb percentatge elevat de dependència, i també amb augment de la diversitat; i existència de diversos models familiars, articular accions que cobreixin les seves necessitats més urgents, prioritzant els sectors més vulnerables.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: