El ple municipal aprova destinar 1,1 milions d’euros a ajuts per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19

Llum verda a les partides de millora de la carretera de Son Macià i de l’enllumenat públic del municipi, l’embelliment dels voltants de la plaça del Carme de Porto Cristo i la reforma de la façana de la Torre de ses Puntes.

El ple municipal reunit aquest dimecres horabaixa en sessió extraordinària va aprovar la incorporació de romanent d’1,1 milions d’euros per destinar a ajuts econòmics a empreses i professionals del municipi de Manacor amb l’objectiu de pal·liar els perjudicis econòmics que han suposat les mesures sanitàries per frenar l’avenç de la Covid-19. La mesura es va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.

La crisi sanitària ha suposat un gran recés en l’activitat econòmica del municipi de Manacor i ha afectat tots els sectors de l’economia local, especialment els de comerç i de restauració. Moltes empreses s’han vist afectades per les mesures preses arran del Decret 11/2020 de 28 d’octubre pel que s’establia el confinament perimetral de la ciutat de Manacor. L’Ajuntament, conscient de la importància que té el comerç de proximitat i el sector de la restauració en el desenvolupament econòmic del municipi ha decidit posar en marxa una sèrie d’actuacions amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica de Manacor i, a la vegada, donar suport al comerç i als bars i restaurants. En aquest sentit, donada la urgència i la necessitat de les mesures a prendre, ahir es va aprovar la modificació pressupostària següent: 800.000 euros per a vals de compra a negocis de tot el municipi, i 300.000 euros per a ajuts directes a bars i restaurants inclosos dins el perímetre dictat pel Decret 11/2020, de 28 d’octubre.

El ple també va aprovar ahir amb el mateix sentit del vot la incorporació de 538.906 per a poder dotar la SAM dels elements i maquinària necessària per a si fos necessària l’encomana de gestió del manteniment i neteja i abalisament de les platges i zones de bany per part de l’ens municipal;
172.210 euros per a la millora de la carretera de Son Macià; 30.146 euros per a la restauració de les façanes de la Torre de ses Puntes; 308.293 euros per a la millora de l’enllumenat públic; i 613.184 euros per a l’embelliment dels voltants de la plaça del Carme de Porto Cristo. En total, es tracta d’una incorporació de romanent de 2.762.742 euros.

Millora de l’enllumenat

308.293 euros per a la millora de l’enllumenat públic del municipi, motivada per les recomanacions de Salut Pública a la ciutadania de prioritzar el transport actiu (a peu o en bicicleta) en rutes segures a l’escola com a opció de mobilitat que garanteix la distància interpersonal i que evita compartir espais tancats, així com la millora de la seguretat ciutadana. 93.000 euros es destinaran al carrer Ginebró de Cala Morlanda i la resta a millorar diferents punts del municipi. Pel que fa a Manacor, es millorarà la il·luminació a l’avinguda Ferrocarril, l’avinguda del Parc, la rotonda de la carretera a Porto Cristo i la ronda Felanitx. A Porto Cristo, es millorarà l’accés a la zona escolar de la Ronda de l’Oest, l’avinguda sa Fonera, l’avinguda Joan Amer, l’avinguda dels Pins i l’avinguda Servera i Camps, entre d’altres.

Millora de la carretera de Son Macià

El mal estat del paviment d’aquesta carretera a determinats indrets fa necessària la incorporació de romanent per valor de 172.210 euros amb l’objectiu de millorar el camí de titularitat municipal i eliminar la perillositat, concretament s’adequaran determinats revolts per millorar les condicions de seguretat actuals.

Torre de ses Puntes

El ple també aprovà la incorporació de romanent per valor de 30.146 euros, que té per objectiu restaurar les façanes de la Torre de ses Puntes, després d’haver-se detectat que s’hi produïen despreniments de pedres. La necessitat urgent de les obres ve determinat, a més, per la cessió d’aquest edifici a la Conselleria d’Educació, per tal de convertir-lo en part del centre escolar CEIP Sa Torre.

Pla d’Embelliment de Porto Cristo

613.184 euros de la incorporació de romanent aprovats pel ple extraordinari d’aquest 18 de novembre es destinaran a la contractació de les obres d’embelliment dels voltants de la plaça del Carme de Porto Cristo, carrer de Cristòfol Colom i carrer Bordils. Aquestes obres suposaran una nova pavimentació del carrer de Cristòfol Colom, des del carrer Bordils fins a la plaça de la Mare de Deú del Carme, la creació de nou passos de vianants i l’eliminació de les barreres arquitectòniques, el soterrament de cablejats i la sembra de nou arbrat. El pressupost total és de 1,2 milions d’euros, dels que 500.000 seran sufragats pel Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i el foment de la desestacionalització i la resta per part de l’Ajuntament.

Neteja i explotació de platges

L’extinció dels contractes de manteniment i neteja, abalisament de les zones de bany, adquisició i instal·lació d’elements a les platges i adquisició de passarel·les, banys públics i rentapeus, sumada a la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19, fa que les perspectives de beneficis d’aquestes explotacions els propers anys siguin poc optimistes. Per això, aquesta incorporació de romanent dóna la possibilitat a l’Ajuntament d’explotar i netejar directament les platges, en cas que el concurs públic quedàs desert i, així, assegurar la temporada turística. Així, es calcula que el servei tendria un cost inicial de 538.906 euros, desglossat en: tractor i ormejos (143.278 euros); abalisament de les zones de bany, canals de llançament, varada d’embarcacions i artefactes flotants (15.318 euros); elements accessoris a les platges, rentapeus i banys (98.618 euros); elements d’explotació a les platges com ara gandules, para-sols i caixes de seguretat, i passarel·les (281.691 euros).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: