El Pressupost municipal per a 2021 dóna resposta a la crisi socioeconòmica provocada per la COVID-19

S’incrementa la partida de Serveis Socials i s’aposta pel teixit econòmic local.

Manacor compta amb un Pressupost de 47.479.765 milions d’euros per a 2021, 700.000 més que el 2020. Els comptes municipals per a 2021 preveuen 2.767.217 euros en inversions. En general, les
inversions pressupostàries es destinaran a fer front a la situació socioeconòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.
«Són uns Pressuposts socials, ambientals i d’aposta per l’economia local, que volen donar sortida a les necessitats del municipi en un moment incert i molt complicat», ha dit del batle, Miquel Oliver
en roda de premsa.

Precisament per la dificultat del moment i de l’any que ha de començar, marcat per una pandèmia, Oliver ha recalcat que els comptes aprovats inicialment aquest dimecres horabaixa per part del ple municipal amb els vots a favor dels partits de l’equip de govern (MÉS-Esquerra, PSIB i Podem) i l’abstenció de l’oposició (PP, El Pi i AIPC) «es modificaran les vegades que siguin necessàries. Si 2020 ha estat un any d’incertesa, 2021 no serà diferent, pel que es faran els canvis que facin falta per fer front a les necessitats socials i econòmiques que puguin sorgir».

Pressuposts socials
El pressupost total de Serveis Socials s’incrementa i es passa dels 1,7 milions d’euros de 2020 als més de 1,9 milions d’euros de 2021. Se segueix, d’aquesta manera, la tendència a l’alça encetada a
principi de mandat i potenciada per la necessitat de fer front a la crisi econòmica derivada de la COVID-19. Així, el pressupost de Serveis Socials s’ha incrementat prop d’un 10%, ha explicat la
delegada d’Economia, Hisenda i Promoció, Cristina Capó.
Destaca també l’augment de la partida d’ajuts econòmics per fer front a la crisi social, que passen dels 230.000 del 2020 als 329.100 per a 2021, el que representa un 43% més respecte de l’any
anterior. Així mateix, també s’incorpora una partida de 100.000 euros a la creació de l’àrea de Joventut, inexistent fins ara a l’estructura municipal, i que pretén donar resposta a les necessitats de dinamització juvenil els horabaixes als diferents nuclis del municipi. També es crearà un punt d’informació juvenil i es redactarà un Pla de Joventut.

Augmenten també les partides que fan referència a la contractació de nous serveis, com ara la intervenció comunitària. Pel que fa al servei de transport i alimentació, es preveu millorar els
contractes.

Impuls a l’economia local
Els Pressuposts municipals fan especial incidència en la crisi econòmica actual i destinen diferents partides per pal·liar la difícil situació del teixit empresarial local. Així, es destinen 50.000 euros a
bonificar la quota d’autònoms per a emprenedors.Pel que fa a Comerç, s’incrementa la partida en més de 50.000, que es destinaran a polítiques de suport al comerç local. A la Plaça de les Verdures, se segueix augmentant de manera important la
partida per a dinamitzar aquest espai comercial. De fet, s’ha passat dels 4.000 euros que s’hi destinaren el 2019 als 73.000 per a 2021.
Els comptes municipals també preveuen invertir 731.500 euros en la rehabilitació i posada en marxa de l’escorxador municipal, que es traurà a licitació el proper 2021. D’aquesta manera es potencia la
importància de la ramaderia i d’una infraestructura que dóna cobertura a tota la comarca del Llevant. Concretament, es preveu acabar d’arreglar l’interior de l’edifici (paviment, canonades,
maquinària, etc), a més també s’adquirirà una màquina de coagulació de sang, per evitar abocar la sang a la depuradora d’aigües, una pràctica que no s’adequa a la normativa.
Cal recordar que fa una setmana es va incorporar 1,1 milions d’euros del romanent municipal amb l’objectiu de crear dues línies d’ajuts al teixit econòmic local, d’una banda 800.000 euros en vals de 10 euros per gastar a tot el municipi i 300.000 euros en ajuts directes per als bars i restaurants que
varen quedar inclosos dins confinament perimetral.

Medi ambient
Medi Ambient disposarà de menys pressupost destinat a la incineració ja que es preveu un augment de tones d’incineració respecte a 2020, però una baixada respecte del darrer any anterior a la COVID-19. El departament també disposarà de 150.000 euros per nous contenidors de matèria orgànica. Cal recordar que el contracte de jardineria ja ha crescut en 400.000 euros aquest 2020.
Així mateix, també es preveu una partida per a desinfecció de jocs infantils, i 25.000 euros per a implementar el Pla de Prevenció de Residus.

Urbanisme
Amb un import de prop de 390.000 euros, el departament d’Urbanisme preveu inversions al Parc de na Molla i a la plaça Font i Roig de Manacor, a més de la instal·lació de pluvials al polígon
industrial i a un tram de la carretera de Son Servera de Porto Cristo, punts que solen acumular aigua quan plou.

Atenció als diferents nuclis del municipi
Els Pressuposts aprovats inicialment aquest dimecres són uns pressuposts que aposten pel «repartiment equitatiu» entre els diferents nuclis, ha remarcat Capó. En aquest sentit, Manacor
compta amb un 57% de les inversions, tenint en compte que el seu pes demogràfic en el municipi és del 67%; Porto Cristo s’endú el 31% de les inversions, quan el seu pes és del 19%; i s’Illot rebrà el
6,5% de les inversions, quan el seu pes poblacional al municipi representa el 5%.

Reducció d’ingressos tributaris
En termes generals, els ingressos tributaris es redueixen a causa de la suspensió de l’ordenança d’ocupació de via pública (90.000 euros), la reducció del 42% de la taxa de mercats, que suposa uns
77.000 euros, i la rebaixa de la taxa de fems, que suposarà una minva de 332.000 euros.A l’octubre es va suspendre l’aplicació de les regles fiscals durant els anys 2020 i 2021. Això implica que durant el següent exercici es podrà incorporar romanent per a augmentar les inversions.

«Són uns pressupostos vius, per l’excepcionalitat dels temps que vivim i perquè podrem incorporar romanent al llarg de l’any en funció de les necessitats que sorgeixin», ha assegurat el batle, Miquel Oliver. De fet, l’Ajuntament de Manacor preveu fer front així a les deficiències històriques que pateix el municipi, com ara la construcció d’una planta potabilitzadora.

Els Pressuposts municipals per a 2021 es varen aprovar aquest dimecres horabaixa per part del ple, reunit en sessió extraordinària. Feta aquesta aprovació inicial els grups polítics tenen quinze dies
hàbils per a esmenar-lo. Si no hi ha esmenes, el pressupost quedarà aprovat de manera definitiva. Si n’hi ha, s’hauran de respondre i dur a ple per a la seva aprovació definitiva.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: