El Programa de prevenció i gestió de residus d’Artà, en marxa a cinc anys vista

Contempla una sèrie d’actuacions per reduir els impactes ambientals dels residus fent especial incidència en la seva gestió preventiva.

L’Ajuntament d’Artà aprovà en el seu Ple del mes de març el Programa de prevenció i gestió de residus municipals, una eina que contempla una sèrie de mesures i actuacions a cinc anys vista (fins 2023) per millorar la política de residus del municipi.

Artà sempre ha estat un municipi capdavanter a Mallorca en la gestió de residus, circumstància que potencià fa cinc anys amb la implantació del sistema de recollida porta a porta. Les darreres informacions (de 2017), emperò, indicaven que aquesta tendència havia descendit lleugerament, situant-se la taxa de recollida en un 56,35%, un fet que, afegit a altres factors demogràfics i ambientals, dugué l’Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient, a encarregar un diagnòstic de la situació i preparar un programa amb mesures i actuacions per, entre altres coses, optimitzar els recursos naturals i el consum d’energia del municipi. Aquest Programa, elaborat per la Fundació per a la Prevenció de residus i consum “Rezero”, fa incidència en un missatge primordial de que ‘el millor residu és el que no es genera’, i posa l’accent en aconseguir que la gestió preventiva dels residus esdevingui una prioritat en la política de residus del municipi (evitar el consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits, fomentar la reutilització…).

Mesures i accions

Per això, el Programa preveu l’aplicació de tota una sèrie de mesures, algunes de les quals són imminents, com l’ambientalització del sector turístic (la reducció del volum i tipologia de residus i la millora de la gestió a equipaments i habitatges d’ús turístic), la promoció de l’aigua del grifó(promoció de la substitució d’aigua envasada per aigua del grifó a la ciutadania) o la identificació i promoció dels comerços de proximitat que faciliten una compra responsable (identificació i certificació d’aquells establiments que ofereixen productes i incorporen pràctiques responsables amb el medi ambient). Aquestes actuacions i d’altres que es contemplen, com la revisió del sistema de bonificació vinculat a la taxa de residus, l’increment de la recollida selectiva de l’oli domèstic usat o la posta en marxa de la nova deixalleria municipal, estan explicades i detallades en el Programa, que podeu consultar en el següent enllaç (clicau aquí).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: