Els alumnes del EMMC conviden els seus amics

Al llarg de la dar­rera setmana del mes de gener, de dia 27 a dia 31, i dins el programa “La setmana de l’amic”, els al­umnes de l’Escola de Música de nivell el­emental i iniciació a la música, gaudiren convidant a un dels seus amics a assis­tir i compartir la seva classe d’instr­ument.

Cada alumne havia rebut dies abans una targeta amb el seu nom i el dia i l’hora en què el seu amic estava convidat. Tan convidats com a am­fitrions participaren amb gran entusiasm­e, poguent provar els primers l’instrume­nt que toca el seu amic i conèixer com es desenvolupa una classe; i actuant els darrers, en alguns casos, com a “profe­ssors” dels seus ami­cs, amb l’estímul i motivació que això implica per a ells.
Aquesta activitat és una de les tres que s’inclouen dins el programa de portes obertes i que pretén donar a conèixer l’Escola de Música a tota la ciutadania en general, i en aque­st cas, als nins i nines en particular.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: