Es convoca la desena edició de les Jornades d’estudis locals de Manacor: Fora vila i espais urbans a Manacor

L’Ajuntament de Manacor convoca les X JORNADES D’ESTUDIS LOCALS amb el títol Fora vila i espais urbans a Manacor. Aquesta convocatòria té com a objectiu principal fomentar l’estudi d’aspectes relacionats amb la vida rural, els sistemes d’explotació agrícola i la producció cultural i
material de la ruralia, així com els canvis radicals que ha sofert aquest àmbit els darrers segles. La importància de l’activitat a fora vila en l’esdevenidor de les societats preturístiques, la interacció amb la vila com a motor social i econòmic, la configuració d’uns trets antropològics característics, la plena transformació d’aquest món amb l’arribada del turisme, la modificació del paisatge agrari i la configuració de nous espais urbans són aspectes que cal aprofundir amb detall. Els canvis econòmics i socials han originat un espai rural diferent que progressivament ha deixat de ser un centre neuràlgic d’activitat econòmica per esdevenir, cada cop més, un destí de
valor paisatgístic i residencial. Noves dinàmiques rurals i nous espais urbans. Canvis profunds en el territori que mereixen la nostra atenció i el nostre estudi des de l’òptica de la geografia, de l’antropologia o de l’economia. Aportacions rellevants sobre
aquestes matèries que no exclouen, però, com és habitual en les successives convocatòries d’aquestes jornades, l’estudi
de tots aquells altres àmbits que s’ocupen del coneixement del nostre entorn i que serviran per ampliar els recursos pedagògics i documentals dels estudis humanístics i científics dedicats al municipi de Manacor.

Les Jornades van destinades investigadors, docents, estudiants i persones interessades en la temàtica local. També formen part de l’oferta d’activitats de formació permanent del professorat (CEP de Manacor, tel.: 971 555 912). El professorat interessat a assistir a les Jornades (10h) s’ha d’inscriure al portal del personal <http://www.caib.es/
pfunciona/>. La convocatòria del CEP serà difosa de la forma acostumada dins el mes de març d’acord amb les condicions
i requisits d’assistència habitual, amb una oferta màxima d’inscripció de 20 places.

Les Jornades tendran lloc els dies 13 i 14 d’abril de 2018 al Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.

 

Per consultar el document sencer, a on també hi trobareu el full d’inscripció, clicau aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: