Havíeu sentit mai a dir? “Això li ve de lliga”

Avui conversant amb una amiga al voltant de com dos germans  es conservaven joves d’aspecte, tot i ser ja d’una edat avançada, ella m’ha contestat “sa mare ja era igual, això els hi ve de lliga”. Jo, que no ho havia sentit a dir mai, li he demanat si “venir de lliga” significava “venir de sang o de família”, ella m’ha contestat que sí, que era una expressió que es feia servir sempre en aquest sentit.

Just ara he consultat el mot “lliga” al DCVB, a on la segona accepció ens duu de forma inequívoca a la definició que ens ocupa:

2. Estirp, ascendència. Princep, a vós, qu’ exit sou d’alta lligua, Masdovelles 163. «Aquest és boig, i ja en ve de lliga»: ja en ve de família, de raça (Ll.).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: