Inscripció als tallers municipals de teatre “18-19” de Son Servera

Tallers de teatre escolar, teatre per a adults i teatre per a gent gran.

GRUPS I HORARIS PREVISTS:

Grup 5/7 anys Divendres 16 a 17 h
Grup 3/4 anys Divendres 17 a 18 h
Grup Gent Gran Divendres 18 a 19 h

Grup 7/8 anys Dimecres 16 a 17 h
Grup 9/10 anys Dimecres 17 a 18 h
Grup 11/12 anys Dimecres 18 a 19 h
Grup IES Dimecres 19 a 20 h
Grup Adults Dimecres 21 a 22 h

Els horaris i els dies poden patir canvis depenent del nombre de grups que apareguin. Tallers d’una sessió setmanal al Teatre La Unió de Son Servera, amb tot l’equipament escènic necessari tant per a representacions i assajos com de vestuari i material divers, impartits per l’equip de monitors dirigits per Arnau Serra, director escènic.

PREU DELS TALLERS: matrícula anual + quota mensual

1. Matrícula anual: 50 € (excepte alumnes de l’Escola Municipal de Música i Dansa).
2. Quota a pagar cada mes: 14,06 € amb càrrec al banc (no empadronats a Son Servera: quota mensual de 18,75 €).
3. Reduccions:
– Reducció del 20 % de l’import de la matrícula anual per al segon membre de la unitat familiar (40 €).
– Reducció del 50 % de l’import de la matrícula anual per al tercer membre de la unitat familiar (25 €).
– Reducció del 50 % de la quota mensual per a les persones amb minusvalidesa.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

17, 18 i 19 de setembre, d’11 a 13 h al Teatre Municipal La Unió
17 i 19 de setembre, de 16 a 18 h al Teatre Municipal La Unió

INICI DELS TALLERS: octubre de 2018 (el primer dia que correspongui segons grup).

NOTES IMPORTANTS:

1. Durant el mes d’octubre us entregarem la liquidació per pagar la taxa anual directament al banc. Estau atents al termini de pagament. Els alumnes que no pagueu dins el termini establert no sereu inscrits. Una vegada pagada la taxa anual no se’n pot retornar l’import.
2. Si per qualsevol motiu al llarg de l’any abandonau els tallers, recordau que ho heu de comunicar als monitors i a l’Ajuntament per escrit per mitjà d’una sol·licitud motivada per tal de donar-vos de baixa i no cobrar en endavant les mensualitats. En cas contrari, se us seguiran cobrant fins a l’acabament dels tallers.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: