La coalició MES-Esquerra de Manacor presenta una moció per la defensa dels drets fonamentals

El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar dia 19 de setembre una Proposició No de Llei amb el següent text:

“El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig a que, amb l’excusa d’evitar la celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l’exercici de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica i, en conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política”.

Davant els esdeveniments que es van succeint en relació al que fa referència el text de la Proposició No de Llei, consideram que l’Ajuntament de Manacor no pot restar impassible i ha d’aprovar el mateix acord que el Parlament.

Per tot això, l’Ajuntament en Ple aprova el següents acords:

a.  L’ Ajuntamente Manacor expressa el seu rebuig a que, amb l’excusa d’evitar la celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l’exercici de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica i, en conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política.

b.  Aquest acord es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.