La Conselleria d’Agricultura, a instàncies d’El Pi, bonificarà els costos elèctrics de les explotacions agràries i ramaderes de les Balears

El Pi aconsegueix 200.000 euros per al futur polígon de Porreres.

El Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha aconseguit, durant la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2020, l’aprovació de quatre esmenes parcials en matèria de diversificació del model econòmic i productiu de Balears per un valor econòmic total de 338.129 euros. Aquestes esmenes tenen com a objectiu final avançar en la diversificació real de l’economia de les Illes Balears i disminuir la seva dependència del sector turístic.

El Pi ha tingut present les justes reivindicacions del sector primari en les seves esmenes parcials als Pressuposts de la CAIB per l’any 2020. En aquest sentit, la formació celebra l’acceptació de l’establiment d’una línia d’ajuts per a la bonificació dels elevats costos elèctrics de les explotacions agràries i ramaderes de Balears (68.129 euros). El president i portaveu parlamentari d’El Pi, Jaume Font, recorda que “l’energia elèctrica representa, actualment, el 80% dels costos de producció de l’agricultura”. La desaparició de la tarifa elèctrica especial de reg agrícola ha provocat que en els darrers 10 anys “s’hagi multiplicat per cinc el cost de l’electricitat a una explotació agrària”.

El foment del comerç, especialment del petit i mitjà, és un dels principals pilars d’El Pi – Proposta per les Illes Balears. La posada en marxa d’una línia d’ajudes per a la innovació i la dinamització del comerç de les petites i mitjanes empreses (50.000 euros) i la creació de l’Observatori del Comerç (20.000 euros) són dues de les iniciatives de la formació incorporades en els Pressuposts de la Comunitat per al pròxim any. Per altra banda, El Pi es congratula, també, per l’aprovació de la seva esmena número 9725- de 200.000 euros- per al futur polígon de Porreres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: