La plaça de l’Orient s’embellirà per integrar-la en el disseny del nucli antic de Capdepera

Aquest mes de novembre començarà l’obra de millora de la plaça de l’Orient amb la finalitat d’integrar-la a la configuració i característiques del nou entorn d’embelliment del nucli històric de Capdepera. A més, es vol millorar l’accessibilitat eliminant barreres arquitectòniques i la visibilitat, la convivència i la distribució de les terrasses amb les zones de pas i zones d’estància que conformen la plaça.

L’obra contempla actuacions en diferents aspectes: paviment, reixes de recollida d’aigües pluvials, enllumenat públic i elements del mobiliari urbà.

Actualment el paviment és de llosa grisa i es canviarà per un paviment de «baleta», que donarà continuïtat a la pavimentació que tenen actualment els carrers adjacents a la plaça. També es modificaran els escocells dels arbres, se’ls hi donarà una forma el·líptica i s’ompliran de terra vegetal compactada i a la part superior un paviment drenant i decoratiu. Els arbres actuals es canviaran per moreres bordes. Pel que fa a la il·luminació es canviaran les faroles per unes de Led de disseny més modern que milloraran la il·luminació i l’eficiència energètica. En quant al mobiliari urbà es col·locaran deu jardineres de pedra i dues papereres iguals que les que hi ha als carreres annexos.

L’obra té una duració estimada de sis setmanes. Durant aquest temps, el mercat setmanal canviarà la ubicació als carrers Major, Goya i plaça Sitjar.

Aquesta reforma és una demanda dels veïnats i comerços de la plaça de l’Orient i tots els canvis s’han consensuat amb ells en diverses reunions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.