La SAM instal·larà una nova tecnologia de descalcificació per millorar el servei a Manacor

La SAM, conscient de la problemàtica de la calç, ha decidit provar una nova tecnologia, la Hydroflow, per eliminar la calç i els problemes que causa.

La calç és una de les grans problemàtiques que afecta Manacor. Per això, l’empresa de Serveis del Municipi de Manacor instal·larà una nova tecnologia, la HydroFLOW, per eliminar aquesta problemàtica que causa baixa pressió, embossos, espenya electrodomèstics i calderes, etc.

La SAM aposta per aquesta innovadora tecnologia perquè no utilitza químics. HydroFLOW és un sistema ecològic que utilitza una tecnologia per ondes radioelectromagnètiques emeses de baixa freqüència que transforma la calcita insoluble en aragonita no incrustant; així, evita la incrustació però sense alterar les propietats de l’aigua.

Per provar el funcionament, realitzarà una primera prova al barri de Baix des Cós (en la llista annexa en podeu veure els carrers beneficiats) aprofitant la sectorització que es va realitzar a l’aparcament de Na Camel·la. Emprar un sol sector, és a dir, tenir un lloc focalitzat, facilita poder controlar que tota l’entrada d’aigua d’aquest barri passi pel descalcificador i així poder-ne verificar els efectes.

Per veure l’efectivitat real d’aquesta tecnologia la SAM agrairia als beneficiats que contestassin l’enquesta adjuntada als avisos que s’han repartit a als habitatges, ja que són els únics que realment poden avaluar-ne l’efectivitat.

Enquesta

Adreça: ______________________________________________________________________

Qualificau de l’1 (qualificació més baixa) al 5 (qualificació més alta) la qualitat de l’aigua d’acord amb les següents característiques:
– Pressió 1 2 3 4 5
– Color 1 2 3 4 5
– Olor 1 2 3 4 5
– Textura (dutxa) 1 2 3 4 5

-Teniu algun sistema de descalcificadors a casa? ________________________________

– Utilitzau productes anticalç (rentadora/rentaplats)? Sí No

– Teniu airejadors als grifons a ca vostra? Sí No
Si la resposta és afirmativa, cada quant els feis nets? ___________ mesos.

– Qualitat general 1 2 3 4 5

– Comentari: ____________________________________________________________

Entregau l’enquesta a la bústia de l’aparcament de Na Camel·la.

Llista de carrers:

– Carrers sencers beneficiats:
C/ del Sant Crist
C/ de Sant Joan
C/ d’en Miquel Porcel, pedagog
C/ d’en Carlos Gómez, mestre

– Carrers afectats només a una part (compta on es té el comptador):
Plaça de na Camel·la, del número 9 al 3
Passeig d’Antoni Maura, del número 12 al 28 (PARS)
Baix des Cós, de l’1 al 21 (IMPARS)
C/ d’en Mas, del número 1 al 19 i del 2 al 18

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: