L’Ajuntament de Manacor acorda exonerar la taxa d’un any a les les parades dels mercats ambulants

La Junta General de la SAM modifica els estatuts per dotar l’empresa pública de la consideració de mitjà propi.

El ple de l’Ajuntament de Manacor acordà ahir per unanimitat exonerar de la taxa d’un any a les parades dels mercats ambulants. Davant la impossibilitat tècnica de perdonar la taxa de 2020, s’ha optat per modificar l’ordenança de 2021 i, així, entre els anys 2020 i 2021 només es pagarà la quantitat corresponent a un any i no a dos anys. La mesura afectarà els venedors que tinguin parades als mercats setmanals de Manacor i Porto Cristo.

L’acord de ple suposa la reducció del 57,42% de la quota tributària que s’aplica a les parades dels mercats setmanals de Porto Cristo i Manacor per a l’any 2021 degut als efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la COVID-19 i exonerar-los del pagament de la part corresponent al temps que no pogueren exercir la seva activitat. Aquesta reducció suposarà que la quota per a 2021 sigui d’un 42,58% de la quota actual. Així, els venedors fixos del mercat de Porto Cristo el 2021 hauran de pagar 24,66 euros l’any o fracció i els eventuals, 10,64 euros el trimestre; mentre que els venedors fixos del mercat de Manacor hauran de pagar 55,78 euros l’any o fracció i els eventuals, 15,03 euros el trimestre, en funció dels metres linials estipulats. La reducció d’aquestes quotes pretén, com explicà la delegada d’Economia, Hisenda i Promoció, Cristina Capó, “suavitzar l’impacte econòmic dels venedors ambulants, que durant tot el confinament no varen poder dur a terme la seva activitat”.

Aproscom

El ple ordinari d’aquest mes d’octubre també acordà aquest dilluns per unanimitat la cessió gratuïta de la plena propietat dels terrenys sobre els quals hi ha la seu del Servei Ocupacional d’APROSCOM. El maig de 1992 l’Ajuntament de Manacor havia cedit l’usdefruit dels terrenys a la fundació per a 30 anys. D’aquesta manera i en virtut d’aquest acord de ple, l’Ajuntament cedeix gratuïtament aquests terrenys situats a la Ronda del Port a l’entitat social manacorina “mentre continuï realitzant la seva activitat”, explicà el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Igualment, també s’acordà segregar els terrenys on s’ubica APROSCOM per donar lloc a dues parcel·les, una d’urbana (4.267 metres quadrats) destinada a sistema general d’espai lliure públic i una de rústica (14.010 metres quadrats) on hi ha la seu de l’entitat, així com fer una servitud de pas per poder accedir-hi.

Modificació dels estatuts de la SAM

La Junta General de l’Empresa de Serveis Municipals de Manacor, SAM, va aprovar aquest dilluns horabaixa modificar els estatuts socials per dotar l’empresa pública del reconeixement de mitjà propi. La SAM gestiona diverses activitats per compte de l’Ajuntament de Manacor actuant com a ens instrumental d’aquest organisme i, en molts aspectes, ja actuava de facto com a mitjà propi. Des de fa temps s’han duit a terme les actuacions necessàries per adaptar la SAM al marc normatiu regularitzat administrativament.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor podrà encarregar de manera directa a la SAM prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i de serveis, a canvi d’una compensació tarifària fixada prèviament per l’Ajuntament.

Per l’altra banda, la Junta General aprovà també l’ampliació de l’objecte social, amb la finalitat de poder servir de suport a l’Ajuntament per un conjunt d’activitats que es considera que en un moment o altre es podrien gestionar des de la SAM. Així, queden reconeguts com a objecte social de la SAM la gestió, administració i supervisió del cicle integral de l’aigua, relatives als serveis d’abastiment, sanejament i depuració; ésser un instrument de gestió al servei de la política d’aparcaments del municipi de Manacor; la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, el servei de retirada de vehicles de la via pública; la producció i comercialització d’energia; l’enllumenat públic; o la gestió, explotació i neteja de platges, entre d’altres.

L’objectiu d’aquesta ampliació de l’objecte social respon a “l’optimització de recursos humans i econòmics i evitar haver de fer modificacions dels estatuts cada vegada que es vulgui incorporar una competència”, assegurà la presidenta de la SAM, Cristina Capó, que afegí que, malgrat tot, “no significa que s’incoroporin a mig termini”. Igualment, Capó explicà que l’ampliació de l’objecte social “proporciona seguretat perquè en situacions excepcionals com la viscuda amb el confinament per la COVID-19 s’haurien pogut prestar serveis de manera directa”.

Igualment, també s’aprofità la modificació dels estatuts per introduir millores en les normes de funcionalment dels òrgans socials i d’actualitzar-los.

Aquestes modificacions s’aprovaren per onze vots a favor, dels partits integrants de l’equip de govern, sis abstencions (El Pi i AIPC-SyS) i quatre vots en contra (PP).

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: