L’ajuntament de Manacor demana a les més de 3000 empreses del municipi que desterrin l’esquerda salarial

Cada negoci rebrà una carta, tal com el Ple va aprovar per unanimitat.

Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i les demandes socials per arribar a la plena igualtat salarial entre homes i dones, l’Ajuntament de Manacor ha iniciat l’enviament de les 3.085 cartes amb què es demanarà a totes les persones de l’àmbit empresarial i de l’emprenedoria que desterrin l’esquerda salarial del municipi. I és que tal com es pot llegir a la carta “un dels objectius de l’Ajuntament de Manacor és assegurar la igualtat entre les dones i els homes que viuen al municipi”. La carta, a més, estarà disponible a les oficines municipals i es podrà descarregar de la web www.manacor.org.

Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament de Manacor en la sessió de dia 12 de feberer va aprovar per unanimitat una moció per a l’equiparació salarial entre dones i homes presentada pel grup Volem Manacor que preveia que l’Ajuntament “farà arribar a les empreses manacorines una comunicació per tal de conscienciar els empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat”.

En la carta, a més de fer constar les darreres dades sobre la bretxa salarial, es fa constar que l’Ajuntament de Manacor “per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació, insta al Congrés dels Diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca”.

En l’escrit que s’envia al teixit empresarial de Manacor també s’esmenta la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones. Una norma en què s’exposa que “la consecució de la igualtat real i efectiva a la nostra societat requereix no només el compromís dels subjectes públics, sinó també la seva promoció decidida en l’òrbita de les relacions entre particulars”. També es fa referència al IV Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 2015-2020 de les Illes Balears, que preveu mesures per “fomentar que les empreses implementin mesures correctores per combatre la bretxa salarial”.

A més, a la carta s’inclou un decàleg per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit empresarial. Per això, des de l’Ajuntament de Manacor es demana “al teixit empresarial de Manacor que connecti amb les demandes de la societat actual, que aposti per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que desterri la bretxa salarial del municipi.

Tot seguit teniu el decàleg per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit empresarial, que s’inclou a la carta.

1. Introduïu el concepte d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat salarial en tota l’organització.
2. Creau mecanismes de participació, implicau el personal i explicau tot el que aconseguiu promoure junts per fer arribar l’empresa a la igualtat plena.
3. Analitzau la composició de la plantilla per gèneres i eliminau les situacions de desigualtat.
4. Establiu un sistema de remuneració objectiu i just per a tot el personal que desterri la bretxa salarial de l’empresa.
5. Establiu processos de selecció igualitaris per trobar el talent que cercau.
6. Facilitau l’accés a la formació i aplicau sistemes clars i justos en la promoció interna de personal.
7. Utilitzau els mecanismes previstos per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
8. Preveniu entre tot el personal l’aparició de conflictes per raó de gènere.
9. Revisau la comunicació interna i utilitzau un llenguatge no sexista.
10. Donau a la vostra empresa una imatge moderna i compromesa amb la igualtat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: