L’Ajuntament de Sant Llorenç aprova la suspensió cautelar de llicències urbanístiques a zones afectades per la torrentada

El plenari del mes de gener ho va aprovar per unanimitat

Com a conseqüència de la catàstrofe natural produïda per la gran torrentada de dia 9 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha considerat «absolutament pertinent» adoptar mesures urbanístiques als àmbits afectats per tal garantir la seguretat de les persones i els béns.

Així, s’ha programat un canvi de les normes subsidiàries del municipi que, fins que estigui acabat, obliga a aquesta suspensió. Una mesura que no autoritzarà doncs cap projecte urbanístic nou en aquest període de temps, i ho farà amb l’objectiu d’evitar possibles edificacions, que una vegada modificades aquestes normes, quedessin fora d’ordenació.

Amb aquesta idea, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha ordenat a arquitectes, enginyers i geògrafs diversos estudis i informes que ajudin a la redacció de les noves, i que aquestes assoleixin l’objectiu de dissenyar una modificació del planejament urbanístic que garanteixi que fenòmens naturals com l’ ocorregut dia 9 d’octubre de 2018 tinguin la menor incidència possible dins els nuclis urbans, tant per a les persones com pels immobles on s’hi viu o on s’hi fan activitats.

Un Arquitecte serà l’encarregat de la redacció de la documentació necessària per adoptar una acord de suspensió de llicències i actes urbanístics. Aquesta suspensió cautelar delimita dues zones en els diferents nuclis del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar:

  • en la zona A: no s’autoritzarà cap tipus d’actuació de restitució o de nous tancaments de parcel·la opacs. Només seran autoritzables, sempre que el tancament compleixi les distàncies de protecció de la normativa hidràulica, obres de consolidació o nous tancaments permeables tipus reixeta metàl·lica o bé que quedi acreditat tècnicament, per tècnic competents, que no suposarà impediment per la lliure discórrer d eles aigües d’escorrentia. Tampoc no s’autoritzarà cap tipus d”intervenció que modifiqui els usos i aprofitaments autoritzats i consolidats a les edificacions preexistents

  • en la zona B no s’autoritzarà cap tipus d’intervenció que modifiqui els usos i aprofitaments autoritzats i consolidats a les edificacions preexistents

Aquesta mesura ha estat aprovada per unanimitat en el ple celebrat el passat dia 24 de gener de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.