L’Ajuntament de Son Servera concedeix per unanimitat la Medalla d’Or de la Vila a la Banda de Música Local

El divendres dia 20 de setembre es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament de Son Servera un ple històric, on el primer punt de l’odre del dia era l’aprovació de la concessió de la Medalla d’Or de la Vila a la Banda de Música Local de Son Servera, un fet únic i sense precedents en la història del poble, i que va ser aprovat i atorgat per unanimitat de tots els partits polítics.
Aquesta distinció ha estat possible, atès que la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera té competència per iniciar el procediment per a l’atorgament d’honors i distincions, tal i com es preveu a l’article 14 del Reglament d’honors i distincions de Son Servera aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Son Servera en sessió ordinària de 21 de novembre de 2013 i publicat en el BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2014.

L’Ajuntament de Son Servera, amb motiu del 135è aniversari de la fundació de la «La Serverense», actual Banda de Música Local, (i celebrat el passat any) ha volgut reconèixer a aquesta entitat amb la distinció de la Medalla d’Or de Son Servera, per la seva llarga trajectòria, premiant els mèrits extraordinaris serveis i difusió del municipi, essent la banda digna candidata a merèixer, per aquest motiu, el reconeixement.

La instructora del procediment ha estat la Sra. Maria Arenas Zarco, regidora responsable de l’àrea municipal de Joventut, Cultura i Normalització Lingüística, la qual va presentar una acurada i completa exposició on s’acrediten, va dir, «els mèrits de la Banda de Música Local de Son Servera, un dels màxims exponents culturals del municipi i ferm difusor del poble i de la música».
És d’agrair el detall que va tenir la regidora de Cultura Maria Arenas, al nomenar que l´exposició de la instrucció de la trajectòria de la banda serverina, havia estat possible gràcies a la font documental del meu llibre: «Recordances. La Banda de Música a Son Servera. 1882-1990, de Magdalena Ordinas i Febrer».
Acabada la presentació de la instrucció, agafaren la paraula els representats dels partits polítics, quan el batle Antoni Servera que va dir que s’havia emocionat molt amb la presentació de la instrucció de Maria Arenas, i que en algun moment se li havien saltat les llàgrimes, ja que va ser durant molts anys component de la banda; el regidor d’ON Antoni Cànoves, va felicitar a la banda per la distinció; la regidora Maria Bel Pietro de MES també es va adherir a les felicitacions ; el regidor del PP Jaume Servera Esteva, afirmava que era motiu de satisfacció aquest reconeixement i que pràcticament no hi havia cap casa al poble que no tingués o hagués tingut qualcú a la banda de música; la regidora del PSOE Natàlia Troya, va dir que l’Agrupació Socialista volia felicitar a la banda i que rere 135 anys d’existència d’una entitat cultural i musical hi ha un gran nombre de persones que durant més d’un segle han contribuït amb la seva dedicació i feina altruista a mantenir viva la flama de la Banda de Musica Local; una flama més viva que mai avui.
Acabada l’exposició, es va procedir a la votació a mà alçada per part tots els regidors que foren aplaudits pels assistents al Ple, i pels components de la banda i seu director Joan Antoni Ballester, com millor sabem fer-ho els músics, tocant el pasdoble Vicent Pérez , i l’Himne de Son Servera, que va emocionar a tots els assistents. Seguidament abandonaren Ple i sortiren a la Plaça de Sant Joan tocant amb alegria i celebrant la distinció, una distinció que pertany no sols als músics, sinó també als seus pares i familiars que ajudaren als músics i a la banda al llarg de la seva dilatada història.

L’acte d’entrega del guardó i l’atorgament de la Medalla d’Or de la Vila a la Banda de Música Local de Son Servera serà el dia 4 de novembre, en el marc del concert de Santa Cecília.

Informe-proposta de la instructora del procediment, Maria Arenas Zarco, regidora responsable de l’àrea municipal de Joventut, Cultura i Normalització Lingüística, pel qual s’acrediten els mèrits de la Banda de Música Local de Son Servera i es proposa resoldre l’atorgament de la Medalla del Municipi, que literalment diu:

“L’Ajuntament de Son Servera, amb motiu del 135è aniversari de la fundació de la Banda de Música Local, vol reconèixer aquesta entitat amb la distinció de la Medalla d’Or de Son Servera, d’acord amb la següent exposició de motius.
La Banda de Música Local de Son Servera és l’entitat cultural i musical més antiga del poble, ja documentada l’any 1882 sota el nom de “La Serverense” quan el vicari d’aleshores, don Jordi Olesa, cercava músics per a les festes religioses per tal d’evitar les despeses de llogar altres bandes de fora poble. El vicari va reunir els sonadors majors que solien animar les beneïdes i els va proposar formar una banda de música, amb l’ajuda dels escolanets que més destacaven. D’ençà, el poble acollí de bona gana la Banda i sempre fou present en tots els esdeveniments culturals, religiosos i festius, a l’empara de l’Ajuntament, que la tenia com a la única manifestació cultural local.
Als primers músics del poble també els devem la formació de la Banda, molts autodidactes, només engrescats per la curolla de formar una banda de músics… I aquí és on entra també la importància d’un director de música que sàpiga conjuntar aquestes curolles musicals amb una preparació més seriosa en l’àmbit musical i escènic.
El primer director de la Banda de Música Local de Son Servera fou el Sr. Miquel Nebot i Nebot “ Leu”, per allò d’escollir el músic que fos més major i que podria aportar més experiència en tots els àmbits. Fixau-vos si era un projecte ben novell, això d’una banda de música en un ambient sociopolític dur a finals del XIX, que aquest suposat músic més major només tenia 25 anys!
Així, en endavant, la Banda s’anà establint com la referència cultural de Son Servera i progressivament anà incorporant nous membres i nova infraestructura musical.
L’any 1887 el nou vicari Don Sebastià Ventanyol aconseguí els primers mètodes de solfeig per ajudar als músics i al mateix any se cedí la direcció a un músic novell que ja destacava entre els altres, el Sr. Bartomeu Oliver Brunet “Llarg”. I en endavant, sota l’empara sobretot del tinent de batle, el Sr. Cristòfol Sureda i Servera, la Banda agafà l’impuls que havia de menester per integrar-se de ple en la vida activa del poble i entre d’altres, com a anècdota, podem destacar que l’Ajuntament imposà a la Banda l’obligatorietat d’ensenyar música a tres nins pobres del poble.
En aquells moments, i per valorar la transcendència que ja tenia, “La Serverense”ja disposava de 27 músics que tocaven instruments com ara clarinet, requint, plats, flautes, flautí, cornetí, caixa, bombo, trombó baix i bombardí.
Entre el 1889 i el 1906 la va dirigir el Sr. Josep Sancho Servera, des Forn o Moliner. Músic també molt jove, de només 18 anys i que donà un nou impuls a la formació. Amb ell, a allò que actualment coneixem com una trobada de bandes, “La Serverense” aconseguí el primer premi.
Com a actuacions transcendents d’aleshores, cal documentar la que feren el 1904 davant Sa Majestat el Rei Alfons XIII de Borbó durant una visita del monarca a les coves d’Artà; o la del 1905 en l’acte de celebració de la col·locació de la primera pedra de l’Església Nova.
En endavant, el Sr. Joan Lliteres Brunet en fou el quart director i el succeí un nou músic professional procedent de la Banda del Regiment de Palma, mestre Lluís Jaume i Jaume, que va ser fonamental per als músics serverins allà cap a la dècada del 1930 perquè, a més, els impartia classes de solfeig. Un músic que en sortí destacat fou Ramon Ballester i Vives, Confit, que va tocar a la banda serverina fins als 16 anys,edat amb què ingressà a la Banda del Regiment de Palma i que va continuar estudis al Reial Conservatori de Madrid i es va convertir en el primer músic mallorquí que aconseguiria el títol de director. De fet, l’any 1970, a petició dels músics serverins, Ramon Ballester va fer un arranjament musical per a banda de l’Himne de Son Servera, musicat pel Sr. Antoni Maria Servera “Pasta”, i lletra de la primera dona serverina que obtengué el títol superior de mestra de primera ensenyança, la Sra. Catalina Juan. L’himne, escrit l’any 1911, fou declarat com a oficial de Son Servera en la sessió plenària de l’Ajuntament de dia 25 de setembre del 1997.
L’any 1959 mestre Lluís deixaria de dirigir la banda i d’ensenyar solfeig, amb la qual cosa Son Servera quedava orfe de director i s’esdevenia un impàs de decadència en què la Banda perdé protagonisme.
Però és en els moments de dificultat quan es reconeix la força d’un poble i de la seva gent i mai no deixaren morir del tot una banda de música que havia estat senya i estendard de la cultura musical del poble. Per això no deixaren de reunir-se uns quants músics més o menys dispersos en celebracions com ara Sant Antoni, per Setmana Santa, etc. Passada, diguem-ne així, la crisi dels anys 60, novament un vicari ajudaria la Banda, don Rafel Umbert, que durant la seva estada al poble va ensenyar solfeig als joves.
L’any 1972 el Sr. Miquel Pons Vives, Serra, a petició dels músics passà a dirigir la Banda. Era descendent del primer flautista de “La Serverense” i el seu padrí als 9 anys li regalà la primera flauta. Quan es va fundar l’Orquestra Simfònica de Mallorca, en Miquel seria un dels músics fundadors. Sota la seva direcció la Banda va fer les primeres actuacions a hotels de Cala Millor i Cala Bona i essent director s’hi va incorporar la primera dona, la Sra. Nativitat Rosselló. El 17 de gener del 1987 en Miquel Serra dirigí la banda per darrera vegada.
A partir d’ençà, amb una banda que a poc a poc havia de recuperar nous membres i emprendre de nou un camí musical ja per establir-se definitivament en la societat serverina, n’agafà la batuta el Sr. Silverio Duato Sapiña, que a petició de l’Ajuntament també posà en marxa la primera escola municipal de música a Son Servera. Començava així la reorganització de la Banda de Música Local. I el dissabte de Sant Antoni de l’any 1989 els músics que havien viscut els temps difícils varen veure per primera vegada la incorporació a la banda de 21 nins i nines d’entre 8 i 15 anys. D’aquesta manera, l’Escola de Música de Son Servera n’assegurava la continuïtat.
Durant aquesta etapa, per exemple, la Banda aconseguí el tercer premi en el I Certamen Nacional de Bandes de Música de Capdepera i l’any 1992 feren el primer intercanvi musical fora de Mallorca, quan viatjaren al poble natal del seu director, Santa Maria del Puig, a València. També crearen el Festival de Bandes de Música de Son Servera. I en el Concert de Santa Cecília del 21 de novembre de l’any 1998 el director Silverio Duato Sapiña tancava una etapa de gairebé 11 anys al capdavant i cedia la batuta al seu fill, el Sr. Silverio Duato Castillo, que la va dirigir fins al 2011. Des d’aquesta data i fins a dia d’avui n’és el director el Sr. Joan Antoni Ballester Coll, un jove músic de direcció molt preparat que ha sabut incorporar la banda als nous reptes que demana una societat cultural i musical moderna i que, sens dubte, augura un present i un futur esplendorós per a la nostra Banda de Música Local de Son Servera, tot afegit a l’excel·lent preparació i predisposició de tots els músics que avui la conformen.
Actualment, la Banda de Música Local de Son Servera duu a terme un gran nombre de concerts i participa en tots els actes religiosos i festius del poble, sense la presència de la qual ja no s’entendria cap esdeveniment ludicocultural i musical.
Ja per acabar, també és de rebut que alhora reconeguem a totes les persones familiars, pares, amics que han format part de la nostra banda i,sobretot, als que es posaren al cap davant de la presidència. Volem donar l’enhorabona a tots els presidents i presidentes que al llarg de la història ha tengut la Banda, i que rere el seu nom també hem d’agrair l’esforç i la dedicació d’aquelles persones que han format part de les diferents juntes directives. Des de l’any 1987 fins a dia d’avui han presidit la Banda:
Sr. Joan Serra, Sr. Miquel Ripoll, Sr. Tolo Mas, , Sr. Bartomeu Riera, Sr. Antoni Servera, Sr. Emilio Silva, Sr. Miquel Fornés, Sra. Catalina Nebot, , Sr. Arnau Serra, Sr. Miquel Àngel Nebot i Sr. Lluís Miquel Lliteras. I en honor, en homenatge i en record de tots els músics que han fornit la Banda al llarg de la seva història, els actuals músics components de la Banda de Música Local de Son Servera són els següents:
Director: Joan Antoni Ballester. Percussió: Rosa Zamorano, Biel Febrer, Guillem Tous, Maria Sansó Sancho i Joan Sansó Sancho. Trompa: Cristina Nebot. Trompetes: Lluís Miquel Lliteras, Toni Melis, Guillem Llull, Aina Sureda i Fernando Gil. Clarinet baix: Miquel Àngel Nebot. Bombardí: Nicolàs Fornés Fagot: Sergi Castelló. Tuba: Joan Fuster Sancho. Saxos: Miquel Joan Servera, Cristina Garcia, Toni Moreno, Paula Grados, Roser Peñafort, Catalina Sancho, Maria Magdalena Baudil i Maria Antònia Sancho. Flautes: Aina Navega, Antònia Ginard, Maria Brunet, Aroa Vega, Miquel Àngel Servera, Francisco Martínez i Maria Caballero. Clarinets: María José González, Joana Maria Lliteras, Margalida Morey, Antònia Vives, Marga Sard, Isabel Catany, Nuria Harriero, Esther Montes, Laura Montes i Joan Pere Jofre.
*Font documental: Recordances. La Banda de Música a Son Servera. 1882-1990. De Magdalena Ordinas i Febrer.
Per tot aquest relat exposat breument sobre la seva història, és evident que la Banda de Música Local de Son Servera és un dels màxims exponents de la nostra dinamització cultural i musical local, i per això l’Ajuntament proposa d’atorgar-li la Medalla d’Or del poble de Son Servera.”
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent A C O R D:
Primer.- Atorgar a la Banda de Música Local de Son Servera la Medalla del Municipi de Son Servera.
Segon.- Assenyalar com a data d’entrega de la Medalla el dia en què se celebri el concert de Santa Cecília de la Banda de Música de Son Servera.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Banda de Música de Son Servera i publicar a la seu electrònica de la Corporació aquest acord.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: