L’Ajuntament de Son Servera prendrà des d’aquest dimecres la temperatura a les persones que accedeixin a l’Ajuntament i en durà a terme un registre d’entrades i de sortides

No podran accedir a l’edifici les persones que tenguin més de 37,5 graus, temperatura marcada com un símptoma de la Covid-19.
L’Ajuntament de Son Servera ha començat avui mateix a prendre la temperatura a les persones que accedeixen al consistori i a registrar-ne les dades necessàries per garantir el rastreig posterior en cas que fos necessari, amb la finalitat d’extremar les mesures de protecció enfront de la Covid19.

D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar al màxim la propagació del virus, s’ha incorporat el control de temperatura per accedir a l’Ajuntament. En cas de tenir una temperatura superior a 37,5° no es permetrà l’entrada i es recomana contactar amb el centre d’atenció primària corresponent, ja que es considera que és un dels símptomes de la Covid19, juntament amb la tos, el mal de coll, les dificultats per respirar o el cansament, entre altres.

Aquest control es durà a terme tant en treballadors municipals com en responsables i persones que accedeixin als edificis per fer gestions i es realitzarà mitjançant un termòmetre làser digital que permet mesurar la febre a distància sense contacte amb la pell, la qual cosa garanteix que es manté la distància de seguretat.

En el mateix sentit, a més, en entrar a l’Ajuntament s’haurà de proporcionar el nom i llinatges, telèfon de contacte i departament al qual s’accedeix amb la finalitat de facilitar possibles rastrejos posteriors.

Les dades recollides es guardaran durant quinze dies i només es derivaran a les autoritats sanitàries si fos necessari.

Amb aquestes mesures l’Ajuntament de Son Servera pretén reforçar la seguretat de totes les persones que entrin en el consistori.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: