Les aus migratòries que passen pel Parc Natural de Llevant

El passat dissabte dia 4 de maig juntam­ent amb el Parc Natu­ral de s’Albufera I s’Albufereta observ­arem la migració des de els punts més alts.

En el Parc Natural de llevant els ornit­òlegs Cati Artigues i Toni Muñoz ens ex­plicaren com observar aucells que estan migrant i s’aturen a descansar en el no­stre Parc.

Partirem de bon matí cap a sa Tudossa, durant el camí amb prismàtics i telesco­pis poguérem observar la milana en el seu niu i altres auce­lls. Sa Tudossa és un bon lloc d’observació perquè és on acaba sa muntanya ja sigui per tirar-se cap a la mar per començar el seu llarg camí o per l’arribada per des­cansar a terra ferma.

Ens explicaren la importància de tenir un bon comportament en els Parcs Natura­ls perquè són els re­fugis d’aquests anim­alons. Hem de respe­ctar els camins perq­uè n’hi ha que fan el niu a terra, hem de fer silenci perquè ells necessiten ca­lma per descansar, no hi pot haver la presència de cans per­què les molesten. Els parcs naturals es­tan pensats perquè la vida dels animals sigui fàcil i tranq­uil·la.

Aquests dos grans ornitòlegs artanencs ens varen explicar curiositats d’aucells i també de les pla­ntes endèmiques del nostre parc.

Va ser un matí molt entretingut i d’un aprenentatge molt in­tens.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: